Az okkult tudományok


"A világban létezik egy tudós emberekből álló páholy, mely évente csak egyszer ül össze, hogy különböző tudományos kérdéseket vitasson meg. Ezek a tudósok jóval többek tudnak a világról, mint kortárs kollégáik, de ami a Föld jövőjét illeti, ők is csak feltételezésekre szorítkoznak. E földi páholy mellett létezik egy másik is, a Nappáholy, mely tökéletesen ismeri nem csupán a Föld múltját, hanem jövőjét is."
a Tanító


Az emberiség a fejlődés hosszú útját járta be, és mára részben sikerült megértenie a nagy titkokat, melyeket az ún. okkult iskolák magasabbrendű elméi őriztek meg és hagyományoztak át az évszázadokon keresztül.
Az "okkult" szó jelentése "titkos", "rejtett". Az okkult iskolák olyan jelenségeket és erőket tanulmányoznak, amelyek elvont jellegükből kifolyólag felfoghatatlanok az elme számára. Másrészről azért működnek titokban, mert fennáll a veszélye, hogy módszereik egy része rosszindulatú emberek kezébe kerül, akik bűnös és önző célokra használnák. Okkult központok ősidők óta léteznek. Végigkísérik az emberiség fejlődését. Az okkultisták közé tartozik minden nagy Tanító, mint az indiai Manu és Buddha, a kínai Konfuciusz és Lao Ce, a perzsa Zoroasztér, az egyiptomi Hermész, Mózes, Orfeusz, Püthagorász, Krisztus és Beinsza Dúnó (a Tanító).
Az okkultizmus ismertebb területei:
- alkímia
- asztrológia
- kabbala
- frenológia (koponyatan)
- fiziognómia
- grafológia
- tenyérjóslás
- numerológia
Anélkül, hogy a tudományos eredményeket elutasítanák, az okkultisták tanulmányozzák és megmagyarázzák a "természetfeletti" jelenségeket, melyek számukra valósak és tudományosak. Véleményük szerint ha valami láthatatlan számunkra, az azért van, mert még nem rendelkezünk a megfelelő érzékekkel. A hivatalos tudománnyal ellentétben, mely legtöbb esetben csakis a fizikai világgal foglalkozik, az okkult tudomány két további világot is vizsgál: a Lelkit és az Istenit.
Valaha az okkult tudomány és a vallás békében megfért egymás mellett a templomokban. Az első keresztények beavatottak voltak. Később a hivatalos egyház elutasította és betiltotta az okkult módszereket a vallásgyakorlásban. Az okkultistákat üldözték és irtották.
Napjainkban a meg nem értett igazságok, melyeket az okkultisták évezredek óta őriznek, tudományos megerősítést és bizonyítást nyernek. Az emberi "aura" létezésében már senki sem kételkedik. Így igazolódnak be a Tanító szavai, melyeket a láthatatlanról mondott, ami felé törekednünk kell, de amit jelenlegi tökéletlenségünkben még nem értünk el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is létezik.