A Tanítás és a modern tudomány

A Tanító, Petar Danov Tanítása az élet tudománya, melyet istenhit hat át. Ő maga így írta le: "Az én Tanításom tudomány és hit". Hozzátette még: "Hogy értelmet adjon az életének, az embernek meg kell alkotnia egy filozófiát, melyhez minden körülmények között tartania kell magát. Tudnia kell honnan jött, és hová tart."

Beszélgetéseiben és előadásaiban gyakran használt olyan példákat, amelyek a modern tudomány eredményeire utaltak. Ezek a kémia, filozófia, fizika, biológia, matematika, csillagászat és egyéb tudományok köréből valók. Az általa idézett tudományos tekintélyek között megtalálható Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Hermann Weyl, Leibniz, Lobacsevszkij és sokan mások. Véleménye szerint a tudományos megismerési folyamat révén az ember közelebb kerül az élet lényegéhez, és megérti, hogy a világ határtalan, fenséges és kifogyhatatlan. Ezért azt javasolja tanítványainak, hogy folyamatosan tanuljanak, alkalmazkodva lehetőségeikhez és az őket körülvevő világ kívánalmaihoz.

Van még egy rendkívül fontos üzenete: "Sok téves tudományos következtetésre juthatunk amiatt, hogy érzékeink nem tökéletesek. Ezért a tudomány feladata az, hogy megszabaduljon az idegen befolyástól, egyre mélyrehatóbban vizsgálja a jelenségek lényegét, és helyes értékelést adjon róluk."

A Tanító munkásságát egyes modern olvasók primitívnek és tudománytalannak mondják. Ennek az ellenkezője igaz: zseniális. Általa a Tanító, számos körülményhez (pl. a vegyes összetételű hallgatósághoz) alkalmazkodva, sikeresen mutatott be nagy igazságokat, érintette meg minden hallgatója szívét és elméjét, és tanította meg őket a hallottak alkalmazására, élővé téve ezzel a tudományt.