Egyes dalok jelentése

Fir-für-fen

Ez a dal hangolásra és gyógyításra szolgál - szabályozza az erők áramlását az emberben, és harmóniába hozza a természettel. Szavai ősi, szent nyelven vannak, nem fordíthatók le szó szerint. Megközelítőleg ezt jelentik: "Félelem és sötétség nélkül".
A fir-für az, ami vezeti az embert, a fen pedig, ami eltünteti az akadályokat és megtisztít. A tao az, ami körülveszi és védelmezi az embert, mint közeg, melybe belemerül. A tao jelentése Abszolút, Nem Megnyilvánuló, Határtalan. Bi - az, ami megnyilvánul. Az aumen jelenti mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket az Isteni magába foglal - mindazt, aminek ki kell fejlődnie és a maga teljességében megmutatkoznia.


Aum

E gyakorlat az emberben lévő szentség megőrzésére szolgál. Egy ősi szent ének része. Ha szent énekeket éneklünk, lelkünknek virágként kell kinyílnia a láthatatlan világ fénye előtt, olyanná kell válnunk, mint a tiszta lelkű, gondtalan gyermek, aki nem fél az őt körülvevő világtól. Ebben az állapotban eggyé válunk az Értelmes Világ lényeivel, s csak így érthetjük meg, mi a zene, mi az éneklés, mi a tudomány. Ha szomorúak, betegek vagy lehangoltak vagyunk, mondjuk ki néhányszor ezt a szót. Az aum a Lélek szava. Énekeljük el ezt a szót az Ő nyelvén, s Ő megérti és segít rajtunk.

Mahar Benu Aba

A Tanítvány imája
Ezt az gyakorlatot koncentrálva, kifejezően és lágyan kell elénekelni.
A Mahar jelentése A Nagy, Benu - Aki Megáld
Aba - Mindenek Atyja
A Mahar a legbarátságosabb hely, ahová alámerülhetünk.
A Benu a legbarátságosabb magas hely, ahová felmászhatunk.
Az Aba a legbarátságosabb sík hely, ahol dolgozhatunk és élhetünk.


Neva Szanzu

A Tanítvány siráma
Szintén ősi, szent nyelv szavai. A Neva Szanzu olyan lelki utat mutat, amely nem sima és akadálytalan. Itt az embernek a magasból a mélybe kell szállnia, hogy megoldja az élet egy kínzó kérdését.
A tanítványok énekeinek egyike, melyeknek zenéje ősi időkből maradt fenn.


Kiamet Zenu
A Kiamet Zenu azt jelenti, hogy belépünk egy csodálatos helyre, mely olyan gyönyörű, hogy nem is tudjuk, hová pillantsunk először. A Kiamet szó az életben jelen lévő Nagyságot jelöli, azt, ami az időben és térben rejtőzik. A dolgok kezdetét jelenti, azt, ami teremtésre ösztönöz. Jelenti az erőt is, mely a korlátok legyőzésében és az újjászületés megkezdésében segít.


Isten belső hangja
Meditáció

A szöveg ősi szent nyelven született. Ha koncentrálva, misztikus elmélyüléssel énekeljük, elérhetjük a belső megvilágosodást, és ráérezhetünk a szavak erejére és értelmére.


Egy örök igazság, a Szeretet Istene

A szöveg ősi szent nyelven született. Az első Nagy Lélekről, a Szeretet hordozójáról szól. Ezt a dalt meditáció formájában kell elénekelni, koncentrálva, misztikus elmélyüléssel.


A fény erőinek indulója

A fény élő természetben jelenlévő erőinek győzelmi indulója, akik saját jellegzetes ritmusra vonulnak. Ezen ritmus hatására az ember kapcsolatba léphet ezekkel az erőkkel, hogy felemelkedjen az ő világukba.


Utas vagyok ezen a világon

Ez a dal a Tanító imája. Ő idegen volt minden földi ember és dolog számára, csakis Istent ismerte. Csakis Őhozzá küldte reményeit és imáit. S az Úr meghallgatta ezeket az imákat.