A Nagy Világtestvériség

„Létezik egy nagy összvilági szervezet, mely tökéletes lényekből áll. Ezek a felsőbbrendű lények alkotják a Nagy Világtestvériséget. Összehasonlíthatatlanul magasabbrendűek még a Föld legzseniálisabb embereinél is, mert jóval korábban léptek ki a Kezdet Kezdetéből, mint az emberek. Mindnyájan bejárták a fejlődés egy bizonyos útját az Isteni Lélek irányításával, s elérték azt a szintet, amelyen most találhatók. Most az egész kozmoszt ezeknek az értelmes lényeknek a hierarchiája irányítja, akik több millió vagy milliárd évvel az ember előtt fejlődésük csúcsára értek. Tudásuk és fejlettségük foka, illetve az általuk ellátott feladat szerint természetes ranglétrát alkotnak, melynek fokai a következő neveken ismertek: szeráfok – a szeretet testvérei, kerubok – a harmónia testvérei, trónusok – az akarat testvérei, fejedelemségek – az értelem és az öröm testvérei, erők – a mozgás és növekedés testvérei, hatalmak – a külső formák és a művészetek testvérei, vezérek – az idő, az állapot és az ütem testvérei, arkangyalok – a tűz és a meleg testvérei, angyalok – az Élet és a növényzet hordozói. A ranglétra utolsó, tizedik fokát a magasabbrendű emberi lelkek foglalják el. Ők összességükben alkotják a Nagy Kozmikus Embert.
Az egyetlen nagy közösség, mely a világban létezik, a Nagy Világtestvériség. Ennek tagjai irányítják az emberiség fejlődését, s vezetnek minket a fényes jövő felé. Nem alkotnak valamiféle emberi szem számára látható közösséget vagy szervezetet. Egy élő kollektivitást jelentenek, egy értelmes közösséget, mely a romlott emberi világon kívül létezik. Ezért nevetséges arról beszélni, hogy e testvériség székhelye itt vagy ott, ebben vagy abban az országban van.