Bulgária és a Balkán – az ezeréves lelki élet bölcsője

A Balkán ősidők óta a lelki élet bölcsője. Évezredekkel Krisztus születése előtt, amikor az emberiség legnagyobb része tudatlanságban és sötétségben senyvedett, a világ e részén ragyogó fény lobbant fel, mely a fejlődés új útját világította meg az emberek számára. A Rila- és a Rodope-hegység megszentelt méhében misztikus központ jött lére – Orfeusz iskolája. Alapítója, az emberiség legragyogóbb géniuszainak egyike, a fenséges és szűzi szépségű Trákiában született és nevelkedett. Nagy bölcs volt, az egyiptomi misztériumok beavatottja, a magasabbrendű tudás birtokosa és a zene mágikus törvényeinek ismerője. Orfeusz misztikus hagyományt, misztikus mozgalmat hozott létre, mely egy új kultúra központja lett, s új lökést adott az emberiségnek.
Az ókori hellének Trákiát (a mai Bulgária nyugati része) a fény országának, a múzsák szülőhazájának tekintették. Ott, a Rila és a Rodope csúcsainál található Orfeusz szentélye, s ott tanították a szent művészetet, a költészetet, a zenét, hirdették az élet nagy törvényeit.
Később a Balkán másodszor is a kultúra ragyogásának fészke lett. Több mint ezer évvel ezelőtt Bulgáriában megszületett egy nemzetközi jelentőségű mozgalom – a bogumilizmus. A bogumilek az igazi keresztény tanítás hordozói. Egyszerű, tiszta és szent életet hirdettek, melynek alapja az emberek közti szeretet, testvériség és egyenlőség. A bogumilizmus nem csupán lelki mozgalom volt: átfogó szociális reformokért is küzdött a sötét Középkor idején.
A 20. század elején Bulgária és a Balkán ismét egy egész emberiségre kiterjedő jelentőségű mozgalom bölcsője lett. Ez az új tanításhoz, a Szeretet Tanításához kapcsolódik, melyet a Tanító, Petar Danov hozott el a világba.
Ő azért jött el, hogy a lelki fejlődés új útját mutassa meg az embereknek. A század elején véget ér az alászállás, az Értelem Nagy Központjától való eltávolodás számos kultúrából álló ciklusa. Az emberiség már eljutott a végső határig, s most vissza kell fordulnia, az élet kormányát elfordítva meg kell indulnia az új úton felfelé, a Harmónia Nagy Forrása, a Szeretet irányába. Ma a szeretet új erőként költözik be az emberi lelkekbe. Eddig csak részlegesen nyilvánult meg, most viszont meghatározó erővé válik. Megszervezi a belső és külső életet, és a testvériség és egység új kultúráját teremti meg.
Két évezreddel ezelőtt Krisztus ezt mondta: „Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek.” Ma az emberiség a szenvedések tüzén halad keresztül, melyek a beavatást, az Igazság megértésére való felkészülést jelentik. Ma az emberek szomjaznak a Bölcsességre és a Szeretetre. Mellettük ott a kristálytiszta szellemi forrás – a Tanító, Petar Danov Tanítása. Lehajolhatnak, hogy igyanak belőle, vagy... elmehetnek mellette szitkokat szórva vagy kifogásokat keresve.
Isten szabad akaratot adott nekik, de... egyszer számot is kell adniuk döntésükről. Különösen a bolgároknak, mivel nekik kötelességük átadni ezt a szent Tanítást mindenkinek, aki őszintén keresi a Szeretetet, a Bölcsességet és az Igazságot, függetlenül a nemzetiségétől.
  • A Nagy Világtestvériség
  • Ismert személyiségek véleménye Petar Danov Tanítóról