Αγροτική καλλιέργεια
Έχει φθάσει ο καιρός, που οι άνθρωποι πρέπει να εφαρμόζουν την νέα αγροτική καλλιέργεια. Αρχικά αυτοί πρέπει να δεχτούν το γεγονός, ότι και τα φυτά έχουν ψυχές, και μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις δικές τους, μετά - να εμπλουτίζουν νοητά (με προσευχές και παρακλήσεις κλπ) και μέσω των απαραίτητων φυσικών λιπασμάτων την Γή, όπου θα γίνει η σπορά, να φυτεύουν με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο τους σπόρους και τέλος - να φροντίζουν με Αγάπη τα φυτά κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους.
Έτσι η παραγωγή θα είναι πλούσια, προφυλαγμένη από διάφορους ζημιογόνους παράγοντες και το πιο βασικό – θα έχουν θαυμάσιες γευστικές ιδιότητες.
  • Οι κανόνες για την πνευματική αγροτική καλλιέργεια.
    (Σύμφωνα με την πρακτική εμπειρία μαθητών του Διδασκάλου).