Οι κανόνες για την πνευματική αγροτική καλλιέργεια.
(Σύμφωνα με την πρακτική εμπειρία μαθητών του Διδασκάλου).1. Στείλτε για μια βδομάδα Θείες σκέψεις προς το μέρος, στο οποίο θα φυτέψετε.
2. Τοποθετείστε 24 ώρες πριν αρχίσετε να φυτεύετε τους σπόρους σε νερό ζεσταμένο στον ήλιο.
3. Αφήστε να ηχεί στο δωμάτιο σας για πνευματική εργασία, μουσική από τον Διδάσκαλο και αφήστε το δοχείο κοντά στο κασετόφωνο.
4. Αφού τελειώσει η μουσική προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε και να συνδεθείτε με το πνευματικό μέρος των σπόρων (με το δικό τους πνευματικό φορτίο). Ευχηθείτε τους να εκτελέσουν την Θεία αποστολή.
5. Αφού φτάσετε, εκεί όπου θα σπείρετε, σταθείτε στο ανατολικό μέρος, με πρόσωπο προς το μέρος και πείτε το: «Πάτερ ημών», την « Καλή προσευχή» και την προσευχή, «Διδάσκαλε αγαθέ, οδήγησόν με!»
6. Μπείτε στο μέρος της σποράς από την Ανατολική πλευρά. Ξεκινήστε με το δεξιό πόδι.
7. Εάν φυτεύετε σε λακκάκια, ο αριθμός τους πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πολλαπλάσιο του 12 η του 6.
8. Εάν φυτεύετε σε σειρές η σε χαντάκια, ο αριθμός τους μπορεί να είναι πολλαπλάσιος του 3.
9. Ο αριθμός των λάκκων ή των λαχανικών που φυτεύονται σε μια σειρά (σε χαντάκια) πρέπει να είναι 6 η 12.
10. Ο αριθμός των σπόρων, που θα φυτέψετε σε ένα λάκκο μπορεί να είναι 3, 6 η 12.
11. Αν φυτεύετε 3 σπόρους θα τους τοποθετείτε σε σχήμα τριγώνου με την κορυφή, να δείχνει την Ανατολή. Μετά θα χαράζετε με την βοήθεια του αντίχειρά σας (μπορεί και με ολόκληρο το χέρι) έναν κύκλο γύρω από τους σπόρους.
12. Εάν φυτεύετε 6 σπόρους θα τους τακτοποιείτε στην κορυφή ενός πενταγράμμου, (πέντε ανά έναν) και στο κέντρο - έναν. Μετά από αυτό χαράξτε γύρω τους ένα κύκλο.
13. Αν φυτεύετε 12 σπόρους θα σχηματίζετε με αυτούς ένα πεντάγραμμο και θα χαράζεται γύρω τους πάνω στο έδαφος έναν κύκλο.
14. Το χάραγμα του κύκλου (της περιφέρειας) αρχίζει πάντα από την κορυφή του πενταγράμμου η του τριγώνου, με κατεύθυνση αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού. Προφέρετε την προσευχή: «Στην εκπλήρωση της βούλησης του Θεού είναι η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής».
15. Μετά από αυτό καλύψτε τους σπόρους με λεπτό χώμα. Προσπαθήστε να μην τους μετακινήσετε. Τηρείστε τις γεωπονικές συμβουλές για το πάχος και την πυκνότητα του εδάφους.
16. Ποτίστε με ζεσταμένο στον ήλιο νερό το μέρος της σποράς ή της φύτευσης.
17. Κάντε περίφραξη στο μέρος της σποράς ή της φύτευσης, αρχίζοντας από την Ανατολική πλευρά. Ξεκινήστε με το αριστερό πόδι με κατεύθυνση αντίθετη από τους δείκτες του ρολογιού. Πείτε 12 φορές την προσευχή. «Στην εκπλήρωση της βούλησης του Θεού είναι η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής».
18. Αφού κάνετε την περίφραξη, σταθείτε προς την Ανατολική πλευρά και τραγουδήστε: «Δώσε, δώσε». Πείτε την προσευχή «Πάτερ ημών» και μετά απομακρυνθείτε από το μέρος ξεκινώντας με το δεξιό πόδι.
19. Όταν φυτεύετε να λαμβάνετε υπόψη σας τις φάσεις της Σελήνης (συμβουλευτείτε το ημερολόγιο για τους αγρότες και τους κηπουρούς για το αντίστοιχο έτος)
20. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης στέλνετε σκέψεις για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών (υγρασία, ήλιο, προφύλαξη από τον παγετό, από το χαλάζι κλπ).