Εβδομαδιαίο πρόγραμμα - προσευχές, ψαλμοί, τραγούδια
Δευτέρα
1. Το τραγούδι "Δόξαζε!"
2.Η προσευχή του Βασιλείου
3.Ψαλμοί: 91, 23 και 14Η
4.Η προσευχή του Κυρίου.


Τρίτη 
1.Το τραγούδι "Θα χαρώ"
2.Η προσευχή "Ο δρόμος της ζωής"  
Η.Ψαλμοί: 91, 23 και 27 
4.Η προσευχή του Κυρίου.


Τετάρτη
1.Το τραγούδι "Το τραγούδι του φωτεινού δρόμου"
2.Η προσευχή της Αδελφότητας
3.Ψαλμοί: 91, 23, 19 και 103
4.Η προσευχή του Κυρίου.


Πέμπτη
1.Το τραγούδι "Αυτός Έρχεται"
2.Η προσευχή "Οι καρποί του Πνεύματος"
3.Ψαλμοί: 91, 23 και 112
4.Η προσευχή του Κυρίου.


Παρασκευή
1.Το τραγούδι "Φιρ-φιουρ-φεν"
2.Η Προσευχή του Τριαδικού Θεού
3.Ψαλμοί: 91, 23 και 44
4.Η προσευχή του Κυρίου.

Σάββατο
1.Το τραγούδι " Ο Θεός είναι Αγάπη"
2.Η Μικρή Προσευχή
3.Ψαλμοί: 91, 23, 25 και 132
4.Η προσευχή του Κυρίου.


Κυριακή
1.Το τραγούδι "Εν αρχή ην ο Λόγος"
2.Η Καλή Προσευχή
3.Ψαλμοί: 91, 23 και 61
4.Η προσευχή του Κυρίου.Για την αφύπνιση της συνείδησης — Ψαλμός 32.
Για κάθε ΧΙΙΙ ημέρα του μήνα — Ψαλμός 133.
Για τη θεραπεία των ψυχικά ασθενών — Ψαλμός 57.		
"Διαβάστε τους δύο Ψαλμόυς 91 και 23 και μη φοβάστε! 
Θα δείτε ότι οτιδήποτε και αν συμβεί, όλα θα μετατραπούν 
σε καλό."  
Ο Διδάσκαλος