ΔΙΑΤΡΟΦΗ


Σύμφωνα με το Διδάσκαλο Πέτερ Ντένωφ υπό την ευρεία έννοια διατροφή εννοείται η διαδικασία της αποδοχής των νέων δυνάμεων στην φύση. Αυτή δεν είναι μόνο φυσική διαδικασία, αλλά και πνευματική. Η διατροφή είναι η επιστήμη της μετουσίωσής των ενεργειών από τη μια κατάσταση στην άλλη, της κατώτατης ενέργειας σε πνευματική. Σε αυτήν είναι κρυμμένη μια Μεγάλη Θεία δύναμη. Μέσω της διατροφής ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί τη ζωή, να έρθει σε επαφή με Αυτόν και να ανανεωθεί.

  • Η διατροφή του σιταριού