Ασκήσεις με αναπνοές
1. Σε βαθιά εισπνοή τα χέρια σηκώνονται σταδιακά πάνω από το κεφάλι κάθετα και παράλληλα μεταξύ τους. Σε αυτή την θέση τα χέρια και ο αέρας κρατούνται. Ακολουθεί εκπνοή, κατά την οποία τα χέρια κατεβαίνουν από τα πλάγια προς τα κάτω.

2. Ο αέρας εισπνέεται βάζοντας τα χέρια μπροστά στο στήθος. Μετά αυτά αργά φέρονται προς τα πλάγια και οριζόντια, έως ότου τεντώσουν πίσω. Σε αυτή την θέση ο εισπνεόμενος αέρας κρατείται. Κατά την εκπνοή τα χέρια επιστρέφουν μπροστά στο στήθος, και μετά κατεβαίνουν προς τα κάτω.

3. Κατά την εισπνοή τα χέρια σηκώνονται στα πλάγια, σε οριζόντια θέση με τις παλάμες προς τα κάτω. Κατά την εκπνοή τα χέρια αργά κατεβαίνουν κάτω, έως ότου ακουμπήσουν στα πόδια και μετράμε μέχρι το 20. Κατά την διάρκεια της εισπνοής και της εκπνοής η σκέψη είναι συγκεντρωμένη.

4. Αρχική θέση: Τα χέρια είναι κατεβασμένα κάτω, ενώ το σώμα είναι ευθύγραμμο. Με βαθιά εισπνοή του αέρα τα χέρια ανεβαίνουν αργά από τα πλάγια του σώματος και προς τα πάνω, έως ότου ενωθούν πάνω από το κεφάλι με ενωμένες παλάμες. Μετά με κράτημα του αέρα τα χέρια κατεβαίνουν από τα πλάγια πάλι αργά και τεντώνουν σε οριζόντια θέση, από τις δύο πλευρές του σώματος, με τις παλάμες προς τα κάτω. Με αργή εκπνοή τα χέρια πλησιάζουν στο στήθος και τοποθετούνται πάνω του με τις παλάμες προς τα μέσα. Μετά η εκπνοή συνεχίζει και τα χέρια κατεβαίνουν έως την οριζόντια θέση. Η άσκηση γίνεται 3, 6, 9 ή 12 φορές.

5. Τα χέρια παράλληλα μεταξύ τους και με λυγισμένα δάχτυλα σηκώνονται μπροστά και προς τα πάνω έως το επίπεδο του στήθους. Μετά μεταφέρονται στα πλάγια έως την οριζόντια θέση. Σε αυτές τις κινήσεις γίνεται βαθιά εισπνοή. Όταν τα χέρια είναι πλέον σε οριζόντια θέση ο αέρας κρατείται. Μετά τα χέρια αργά κατεβαίνουν προς τα κάτω ενώ εκπνέουμε. Η άσκηση γίνεται 3, 6, 9 ή 12 φορές.

6. Αρχική θέση: Τα χέρια μπροστά στο στήθος με τα άκρα των δαχτύλων απέναντι το ένα στο άλλο και τις παλάμες γυρισμένες προς τα κάτω. Με βαθιά εισπνοή τα χέρια αργά ανοίγουν προς τα πλάγια, και μετά με αργή εκπνοή πλησιάζουν στην αρχική θέση. Αυτό επαναλαμβάνεται τρείς φορές. Μετά τα χέρια αργά κατεβαίνουν κάτω.

7. Με την εισπνοή τα χέρια σηκώνονται και τοποθετούνται πάνω στους ώμους με ανοιχτά δάκτυλα και με τις παλάμες προς τα κάτω. Με τα χέρια πάνω στους ώμους γίνεται το κράτημα του αέρα. Μετά με εκπνοή τα χέρια ανοίγουν στα πλάγια και κατεβαίνουν προς τα κάτω.

8. Το δεξιό πόδι μεταφέρεται προς τα πίσω και ταυτόχρονα τα δύο χέρια απλώνονται μπροστά καθώς ανεβαίνουν προς τα πάνω με τις παλάμες ανοιχτές έτσι σαν να προσφέρουμε κάτι με αυτές. Όταν φθάσουν πάνω από το κεφάλι, οι παλάμες στρέφονται προς τα εμπρός. Κατά το σήκωμα των χεριών το σώμα λυγίζει λίγο προς τα εμπρός και γίνεται βαθιά εισπνοή. Όταν τα χέρια είναι επάνω, πάνω από το κεφάλι, το σώμα, μαζί με αυτά λυγίζει ελαφρά προς τα πίσω και για αρκετό χρόνο κρατάμε τον αέρα. Μετά κατά την εκπνοή τα χέρια κάνουν ημικυκλική κίνηση προς τα πίσω και προς τα κάτω. Ταυτόχρονα το σώμα ευθυγραμμίζεται. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 3, 6, 9 ή 12 φορές.

9. Με την εισπνοή τα χέρια μεταφέρονται στην οριζόντια θέση, πλάγια. Μετά σηκώνονται πλευρικά προς τα πάνω και ενώνονται πάνω από το κεφάλι σε σχήμα τριγώνου. Σε αυτή την θέση των χεριών κρατάμε τον αέρα και η σκέψη μας στρέφεται προς τα πάνω, προς τον Θεό. Μετά με αργή εκπνοή ανοίγουν πλάγια, έρχονται σε οριζόντια θέση κι από κει κατεβαίνουν κάτω.

10. Αρχική θέση: Τα δύο χέρια τεντώνονται οριζόντια, πλευρικά, με ανοικτές παλάμες, στραμμένες προς τα πάνω. Με αργή εισπνοή τα δάχτυλα λυγίζουν, ενώ ο αντίχειρας ακουμπάει με τον δείκτη και τον μεσαίο δάκτυλο. Το κράτημα του αέρα, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Σε αυτή την περίοδο τα δύο χέρια αργά έρχονται μπροστά στο στήθος ενώ λυγίζουν τα δάκτυλα. Στην φάση της εκπνοής τα χέρια σταδιακά τεντώνονται στα πλάγια, οριζόντια. Όταν είναι εντελώς τεντωμένα, τα δάχτυλα των χεριών αργά τεντώνουν. Σε αυτές τις τρείς φάσεις της αναπνοής σκεπτόμαστε για την Θεία Αγάπη. Η άσκηση γίνεται 3, 6, 9 ή 12 φορές.

11. Όταν ήσαστε νευριασμένος, θυμωμένος, κάνετε την εξής άσκηση: Κλείστε με τον αντίχειρα του δεξιού σας χεριού το δεξί ρουθούνι και από το αριστερό εισπνεύστε αέρα, ενώ νοητά μετράτε μέχρι το 7. Κρατήστε τον αέρα που εισπνεύσατε, ενώ μετράτε νοητά έως το 10. Μετά κλείστε το αριστερό ρουθούνι και από το δεξί αφήστε τον αέρα αργά και ρυθμικά ενώ νοητά μετράτε έως το 9. Αυτή η άσκηση βοηθά για την ρύθμιση της νευρικής έντασης, για την ηρεμία του εγκεφάλου και την ενίσχυση της μνήμης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν μελετάμε κάποιο επιστημονικό θέμα. Το πρωί και πριν το μεσημέρι θα παίρνετε αέρα από το αριστερό ρουθούνι και θα τον βγάζετε από το δεξί. Το απόγευμα θα παίρνετε από το δεξί ρουθούνι και θα τον βγάζετε από το αριστερό. Η άσκηση γίνεται 21 φορές την ημέρα, δηλαδή από 7 φορές πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα.

12. Με την εισπνοή τα χέρια ανυψώνονται προς τα πάνω, παράλληλα μεταξύ τους. Μετά κατεβαίνουν οριζόντια, προς τα πλάγια, ενώ κρατάμε τον αέρα. Κατά την εκπνοή τα χέρια κατεβαίνουν κάτω.