Αναπνοή

"Πρώτα απ όλα σαν μαθητές, εσείς πρέπει να αρχίσετε με την αναπνοή".
Ο Διδάσκαλος • Για την αναπνοή
 • Αναπνευστικές ασκήσεις
 • Αναπνευστικές άσκησης συνοδευόμενες με προσευχές  Για την αναπνοή

  Εάν δεν ανασαίνεις σωστά και η πέμψη δεν γίνεται σωστά, εάν η πέμψη δεν είναι σωστή και η κυκλοφορία του αίματος δεν γίνεται σωστά, εάν η κυκλοφορία του αίματος δεν είναι σωστή και η σκέψη, και τα συναισθήματα δεν είναι σωστά.

  Όταν ο άνθρωπος που αναπνέει είναι σε όρθια θέση συμμετέχει περισσότερο ο εγκέφαλος. Άλλο είδος αναπνοής είναι σε καθιστή θέση, τότε συμμετέχει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Μπορεί και να είναι ξαπλωμένος, και τότε τα χέρια τοποθετούνται στο πίσω μέρος του κεφαλιού με ανοικτές παλάμες. Τότε έρχεται σε επαφή με τις δυνάμεις της γης. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη. Και οι τρείς τρόποι έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα.

  Η εισπνοή πρέπει να γίνεται αργά και βαθιά. Η παύση πρέπει σταδιακά να μεγαλώνει, για να υπάρχει χρόνος να δεχθεί ο οργανισμός όχι μόνο το οξυγόνο αλλά και την πράνα η οποία διαχέεται στον αέρα. Η εισπνοή επίσης πρέπει να γίνεται ήρεμα και αργά. Μετά την εκπνοή ποτέ δεν πρέπει να κρατάμε τον αέρα. Η εισπνοή γίνεται από τη μύτη.
  Μετράμε, σύμφωνα με τους παλμούς της καρδιάς.
  Κατά την αναπνοή με το ένα ρουθούνι, το άλλο το κλείνουμε ελαφρά με τον αντίχειρα, χωρίς να το πιέζουμε δυνατά.
  Οι αναπνευστικές ασκήσεις να γίνονται πριν από το φαγητό ή 2-3 ώρες μετά το φαγητό. Είναι καλά να γίνονται στην ύπαιθρο.

  Κατά την εισπνοή, την παύση και την εκπνοή ο άνθρωπος πρέπει να έχει καλά συναισθήματα και σκέψεις.
  Κατά την εισπνοή να συνειδητοποιεί, πως η πράνα που δεχόμαστε εισχωρεί σε όλον τον οργανισμό, πως πηγαίνει σε όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματος.
  Κατά την παύση να συνειδητοποιεί πως αυτή η πράνα γίνεται δεκτή απ' όλα τα κύτταρα του σώματος, από όλα τα όργανα και πως μεταφέρει σε όλα αυτά δύναμη, υγεία, ζωή και ανανέωση.
  Κατά την εκπνοή ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί πως όλα τα κύτταρα, τα όργανα, και τα συστήματα, που έχουν διαποτιστεί με τη νέα ζωογόνα δύναμη, είναι πλέον εντελώς ενεργητικά και εκδηλώνουν προς τα έξω με την δική τους δράση τις ζωογόνες δυνάμεις, που δέχτηκαν.

  Η μηχανική κατακράτηση του αέρα μόνο δεν είναι αρκετή. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να συνδέσει την αναπνοή του με το ηλιακό πλέγμα. Το ηλιακό πλέγμα είναι η πρωτεύουσα του ανθρώπου και η αληθινή του καρδιά κατοικεί εκεί, κάτω από την ξιφοειδή απόφυση. Στην αριστερή πλευρά του στήθους είναι η φυσιολογική καρδιά, αλλά η πνευματική καρδιά, η οποία ρυθμίζει, είναι το ηλιακό πλέγμα. Όταν εμείς δεν εμποδίζουμε το ηλιακό πλέγμα, τότε η αναπνοή γίνεται σωστά κι εμείς δεχόμαστε την αφθονία της ζωής. Το ηλιακό πλέγμα είναι το μέρος, μέσω του οποίου ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Ήλιο η με το κέντρο της Ζωής. Πρώτα - πρώτα ο άνθρωπος πρέπει να συνδεθεί από αυτό το κέντρο με τον Ήλιο, όμως όχι μόνον με τον ορατό, αλλά και με εκείνον τον Πνευματικό Ήλιο, ο οποίος ανατέλλει σε έναν νοητό κόσμο.

  Υπάρχει μία πράνα, η οποία προσλαμβάνεται μέσω του αριστερού ρουθουνιού, και άλλη η οποία προσλαμβάνεται μέσω του δεξιού. Μέσω του αριστερού προσλαμβάνεται μαγνητική ροή, η οποία έχει σχέση με το ηλιακό πλέγμα. Αυτό ονομάζεται Ηλιακό ρευστό. Με το δεξί προσλαμβάνεται ηλεκτρική ροή, η οποία ονομάζεται σεληνιακό ρευστό. Το πρώτο έχει σχέση με την καρδιά, ενώ το δεύτερο με το νου.
  Όταν θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο την καρδιά, εισπνέουμε περισσότερο με το αριστερό ρουθούνι και εκπνέουμε με το δεξί. Ενώ όταν θέλουμε να αναπτύξουμε τον νου εισπνέουμε με το δεξί ρουθούνι και εκπνέουμε από το αριστερό ρουθούνι. Έτσι επιφέρουμε ισορροπία μεταξύ του νου και της καρδιάς, αλλά επίσης και μεταξύ του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού.
  Ενώ όταν εναλλάσσουμε την αναπνοή, μία από το αριστερό ρουθούνι, και μία από το δεξί, αυτό εξισορροπεί τις δύο ροές.

  Όταν εκπνέουμε τον αέρα με σφύριγμα, αυτό είναι γυμναστική για τους πνεύμονες, για την ενίσχυσή τους, ενώ όταν εκπνέουμε σιωπηλά, καθαρίζει το νευρικό σύστημα.

  Όταν τσακώνεστε και νευριάζετε, αυτό σημαίνει ότι δεν ανασαίνετε βαθιά. Όταν είστε αδιάθετοι, ανήσυχοι κάνετε αναπνευστικές ασκήσεις. Αναπνεύσετε βαθειά, και κρατήστε μετρώντας ως το 100. Εάν σας πονάει το στομάχι, κάνετε τέσσαρες φορές την ημέρα από έξι αναπνευστικές ασκήσεις και θα σας περάσει. Αυτοί που τα πρόσωπά τους είναι ζαρωμένα, αν αρχίσουν να αναπνέουν βαθειά μετά από 3-4 μήνες οι ρυτίδες θα εξαφανιστούν.


  Αναπνευστικές ασκήσεις


  - Εισπνοή μετρώντας ως το 16,
  παύση του αέρα, μετρώντας ως το 16
  εκπνοή μετρώντας ως το 32.
  Αυτό θα το κάνετε τρείς φορές την ημέρα - πρωί, μεσημέρι και απόγευμα. Κάντε το 2-3 μήνες χωρίς να αλλάζετε τα νούμερα.


  - Αναπνεύστε αργά και βαθιά
  κράτησε όσο μπορείτε πιο πολύ και εκπνεύστε όσο μπορείτε πιο αργά. Σταδιακά αυξήστε τον χρόνο της παύσης - ένα λεπτό, ενάμισι λεπτό, δύο και ούτω καθεξής.
  Αυτή η άσκηση είναι για να αυξήσει την δυνατότητα σας να κρατάτε τον αέρα.


  - Εισπνοή 10 δευτερόλεπτα
  παύση 10 δευτερόλεπτα
  εκπνοή 10 δευτερόλεπτα.
  Κατά το διάστημα αυτό ο νους σας να είναι απασχολημένος με ανώτερες σκέψεις.
  Να γίνεται πρωί μεσημέρι και απόγευμα από 10 λεπτά.


  - Εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι μετρώντας ως το 4,
  παύση μετρώντας έως το 16,
  εκπνοή από το δεξιό ρουθούνι μετρώντας έως το 8.
  Το ίδιο γίνεται με εισπνοή από το δεξιό ρουθούνι, ενώ η εκπνοή από το αριστερό.
  Γίνεται πρωί, μεσημέρι, και απόγευμα από 10 φορές.


  - Εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι μετρώντας ως το 7,
  παύση μετρώντας έως το 10,
  εκπνοή από το δεξιό μετρώντας ως το 9.
  Αυτό γίνεται πρωί και απόγευμα από 6 φορές.
  Κατά τις πρωινές ασκήσεις η εισπνοή γίνεται με το αριστερό ρουθούνι ενώ στις απογευματινές από το δεξιό.


  - Εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι
  εκπνοή από το δεξιό πέντε φορές.
  Μετά αντίθετα, εισπνοή από το δεξιό και εκπνοή από το αριστερό πέντε φορές.


  - Εισπνοή μετρώντας έως το 8
  παύση μετρώντας έως το 10
  εκπνοή μετρώντας έως το 12.
  Κάθε μέρα αυξάνετε τη εισπνοή κατά ένα, ενώ την παύση και την εκπνοή κατά δύο.
  Αυτή η άσκηση γίνεται πρωί, μεσημέρι και απόγευμα.


  - Εισπνοή, παύση, εκπνοή μετρώντας έως το 6 - τρείς φορές, μετά εισπνοή, παύση, εκπνοή, μετρώντας ως το 10 τρείς φορές.  Αναπνευστικές άσκησης συνοδευόμενες με προσευχές


  Παίρνουμε αέρα από το αριστερό ρουθούνι και νοητά προφέρουμε: «Μόνο η Θεία Αγάπη είναι Αγάπη!».
  Ο αέρας παραμένει αρκετό χρόνο και εκπνέουμε από το δεξιό ρουθούνι, ενώ νοητά προφέρουμε τα ίδια λόγια.
  Αυτή η άσκηση γίνεται δέκα φορές, πρωί, μεσημέρι και απόγευμα.


  Εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι και νοητά προφέρουμε τις λέξεις: "Δοξασθείτω το όνομα του Κυρίου εις εμέ ".
  Κατά την παύση νοητά προφέρουμε τις λέξεις: 
  "Ελθέτω η Θεία Βασιλεία και η Θεία δίκη εις εμέ ".
  Κατά την εκπνοή: "Γενηθείτω το θέλημά Σου".


  Γίνεται για διάστημα πέντε λεπτών. Το σώμα είναι ευθυγραμμισμένο. Η εισπνοή και η εκπνοή είναι αργές και συνεχόμενες. Η παύση διαρκεί όσο γίνεται περισσότερο και η διάρκεια της αυξάνεται σταδιακά.
  Κατά την εισπνοή: " Σε ευχαριστώ, Κύριε που μπορώ να δέχομαι τον καθαρό αέρα, στον οποίον Εσύ έχεις θέσει την Ζωή Σου ".
  Κατά την παύση: " Χαίρομαι, που μπορώ να σκεφτώ για την δική Σου παρουσία ".
  Κατά την εκπνοή: " Ευαγγελίζομαι τον Λόγο Σου ".


  Κατά την εισπνοή: " Κύριε σε ευχαριστώ, που δέχομαι την Δική Σου Αγάπη μαζί με τον αέρα ".
  Κατά την παύση: " Κύριε, η Δική Σου Αγάπη με ζεσταίνει και εισχωρεί στο δικό μου σώμα, καρδιά, ψυχή και πνεύμα ".
  Κατά την εκπνοή: " Εγώ εκδηλώνω την Δική Σου Αγάπη στην ζωή μου. Στέλνω στον κόσμο το φως της Δικής Σου Αγάπης ".


  Κατά την εισπνοή: " Δύναμη, ζωή, υγεία " - τρείς φορές.
  Κατά την παύση: " Δύναμη, ζωή, υγεία " - τρείς φορές.
  Κατά την εκπνοή: " Δύναμη, ζωή, υγεία " - τρείς φορές.