Η υγείαΗ υγεία σαν βάση για την σωματική και ψυχική αρμονία κάθε ανθρώπου, είναι ένα από τα βασικά θέματα στις ομιλίες και τις διαλέξεις του Διδασκάλου Πέτερ Ντένωφ. Σύμφωνα με αυτόν σημαίνει «συνειδητή και οργανωμένη ζωή, σύμφωνη με τους συμπαντικούς και φυσικούς νόμους». Η υγεία εξαρτάται από τέσσαρες βασικές ιδιότητες, που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος: την δύναμη του πνεύματος, την καλοσύνη της ψυχής, το φως του νου και την μαλθακότητα της καρδιάς. Αυτές είναι αποτέλεσμα: της πίστης, της βούλησης, της σκέψης, της κίνησης, της αναπνοής, της διατροφής, της σχέσης με τη μουσική, του διαλογισμού κλπ. Αν διάβαζαν και εφάρμοζαν τις συμβουλές του Διδασκάλου, πολλοί από τους ανθρώπους θα έλυναν τα δικά τους προβλήματα υγείας, και ακόμα περισσότερο δεν θα τα άφηναν να εμφανιστούν.

  • Η αιτία των ασθενειών