ΜΟΥΣΙΚΗ

Στην σχολή της λευκής αδελφότητας η μουσική είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για πνευματική εργασία. Ο Διδάσκαλος δημιούργησε περισσότερα από 150 τραγούδια και μελωδίες. Ένα μέρος από τα κείμενα είναι στην γλώσσα των Λευκών Αδελφών - στην ιερή Βατανική γλώσσα.

Πριν την αρχή κάθε διάλεξης, και πολλές φορές και μετά από κάποιο τμήμα της, εκτελούνται μουσικές ασκήσεις για εναρμόνιση και πνευματική πρόοδο.


  • Πανευρυθμία (MP3)
  • Τραγούδια (MP3)
  • Βιβλίο με τραγούδια - νότες και κείμενο
  • Πανευρυθμία και Πεντάγραμμα - νότες και κείμενο