Η διδασκαλία του Διδασκάλου Πέτερ Ντενοφ

The  Master Η διδασκαλία του Διδασκάλου Πέτερ Ντένωφ, παρόμοια με την μοντέρνα θεοσοφία και τις παρόμοιες με αυτήν διδασκαλίες, μπορεί να παρουσιαστεί με λίγες λέξεις σαν μοντέρνος πανθεϊσμός, όμως ταυτόχρονα είναι και ένας υπέρτατος μονοθεϊσμός. Σε σχέση με την Ύπαρξη ο Θεός είναι ομοούσιος και αδιαίρετος αμετάβλητος, απόλυτος, κεντρική μονάδα και ταυτόχρονα εκδηλωμένος, δίνοντας μορφή και ζωή σε κάθε τι, αιωνίως δημιουργών Λόγος. Σαν απόλυτος Aυτός είναι η πρωταρχική αιτία όλων των πραγμάτων, εμπεριέχει την ενότητα όλων των ψυχών, είναι η κεφαλή του ανθρωπίνου πνεύματος. Στην εκδήλωση του ο Θεός είναι η μοναδική και αιώνια ύπαρξη, η παγκόσμια ζωή, η δημιουργική αγάπη, η ανώτερη συνείδηση ή «η συνείδηση του όλου».
Ο διδάσκαλος Πέτερ Ντένωφ είναι οπαδός της ιδέας για την ανέλιξη και την εξέλιξη ως ανώτερη και βασική εκδήλωση του απόλυτου, ως βασικός και κυρίαρχος πάνω σε όλα νόμος της συμπαντικής ζωής. (Ως προς αυτό οι απόψεις του μοιάζουν με αυτές των Γιόγκι, των Θεοσόφων και των μοντέρνων εσωτεριστών). Στη διδασκαλία του αυτός καθοδηγείται από τις βασικές ιδέες για το κάρμα και την μετενσάρκωση των ψυχών. Για αυτόν αυτές είναι δοκιμασμένες και σταθερές αλήθειες της ζωής.
Σύμφωνα με το Διδάσκαλο το Είναι δεν τελειώνει με τον ονομαζόμενο «υλικό κόσμο» στον τρισδιάστατο χώρο. Εμφανίζεται ταυτόχρονα και σε ανώτατα επίπεδα και κόσμους - τον αστρικό, τον νοητικό, τον κόσμο των αιτίων και λοιπά. Οι δυνάμεις κάθε ανωτέρου επιπέδου, οι οποίες είναι πιο λεπτές και πιο ψυχικές, εισχωρούν στον κατώτερο και δημιουργούν μια ενιαία Ύπαρξη, μια ενιαία ζωή του συμπαντικού Πνεύματος.
Για τον Διδάσκαλο Πέτερ Ντένωφ, τα συναισθήματα και οι σκέψεις στους ανώτερους κόσμους είναι τόσο πραγματικά όπως είναι τα αντικείμενα στον υλικό κόσμο. Είναι ζωντανές δυνάμεις, οι οποίες καταστρέφουν και δημιουργούν. Οι ανώτερες δημιουργικές δυνάμεις είναι η ανώτερη κοσμική ή Θεία συνείδηση, η Θεία σκέψη, η Θεία αγάπη. Όσο ένα πνευματικό ον είναι πιο μπροστά στην εξέλιξη του, τόσο πιο μεγάλη είναι η παρουσία σε αυτό αυτών των δυνάμεων.
Στην διδασκαλία του Διδασκάλου Πέτερ Ντένωφ η φύση είναι η εξωτερική εκδήλωση μιας ανώτατης πραγματικότητας, του ανώτερου νου και της αγάπης. Αυτή κρύβει τη δική της πνευματική και θεία φυσιογνωμία στις κατώτερες συνειδήσεις. Αυτές βλέπουν μόνο την σκιά των πραγμάτων, την μεταβαλλόμενη όψη, και όχι το αληθινό περιεχόμενο, την αληθινή ζωή, ούτε εκείνες τις πνευματικές και έλλογες δημιουργικές δυνάμεις, που εκδηλώνονται και δουλεύουν πίσω από αυτή την εξωτερική εικόνα. Η επιστήμη μέχρι σήμερα μελετάει μόνο την εξωτερική μορφή και μόλις τώρα αρχίζει να ενδιαφέρεται για τις αληθινές δυνάμεις της δημιουργίας. Όλα τα πράγματα στη φύση, σαν εκδηλώσεις του ανώτερου νου, έχουν και μια βαθιά εσωτερική σημασία. Η αληθινή επιστήμη πρέπει να πάει πιο μακριά από την μελέτη του περιεχομένου. Πρέπει να ανακαλύψει το βαθύ νόημα των πραγμάτων.
Σύμφωνα με τον Διδάσκαλο Πέτερ Ντένωφ ο άνθρωπος είναι εκδήλωση του μοναδικού Είναι. Σε αυτόν το τελευταίο αποκαλύπτει την φύση του. Το νόημα της ανθρώπινης ζωής στην γη είναι μέσω των πολλαπλών ενσαρκώσεων να πραγματωθεί μια ανώτερη λογική, να απελευθερωθεί από τις δεσμεύσεις των κατώτερων μορφών ύπαρξης. Ο άνθρωπος πρέπει σταδιακά να ελευθερωθεί από το ζωικό και μάλιστα όχι σκοτώνοντας το, αλλά υποτάσσοντας το στην ανώτερη ζωή. Αυτός πρέπει να δημιουργήσει τα δικά του ανώτερα σώματα, να αποκαλυφθεί στην ανώτερη Θεία συνείδηση και στην ανώτερη Αγάπη και να είναι όλο και πιο τέλειο όργανο του Θείου οργανισμού. Σταδιακά κάθε άνθρωπος πρέπει να υποτάξει τον δικό του εγωισμό και την περιορισμένη συνείδηση και να αρχίσει να ζει πιο πλήρως στο Θείο σώμα. Όσο πιο πλήρως εκδηλώνεται μέσα στον άνθρωπο αυτό το σώμα, τόσο αυτός είναι σε πλήρη αρμονία με την έλλογη φύση, με τον Θεό.
Η πνευματική διδασκαλία του Διδάσκαλου Πέτερ Ντένωφ πηγάζει από το πνεύμα και τις βασικές αρχές του αληθινού χριστιανισμού. Αυτός θέλει να τον παραδώσει τους ανθρώπους στην καθαρή του μορφή. Στις ομιλίες του ο Διδάσκαλος επεξηγεί εκείνο το νέο και το μεγάλο, το οποίο έρχεται τώρα στον κόσμο μέσω του ζωντανού και αδιάκοπου δημιουργού των ψυχών Χριστού, που εκδηλώνεται σε κάθε τι μεγάλο και όμορφο, το οποίο γεννιέται και έρχεται στη ζωή.
Εάν ο Θεός έχει μιλήσει στο παρελθόν στους ανθρώπους - λέει ο Πέτερ Ντένωφ -αυτός και σήμερα μιλάει. Αν αυτός σήμερα δεν μιλάει, τότε ποτέ δεν μίλησε. Το πιο βασικό είναι τι θέλει ο Θεός τώρα να πει και τι λέει στους ανθρώπους. Πιο βασικά είναι τα «τελευταία γράμματα» του ουρανίου πατρός σας! Και αν σήμερα, εμείς, που διαβάζουμε τον λόγο του Διδασκάλου προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την πνευματική βάση της δικής του διδασκαλίας, αυτή πράγματι θα ήταν: «Ο Θεός είναι αγάπη. Εκτελώντας την δική Του βούληση, εσείς επίσης θα παρευρίσκεστε στην αγάπη, δηλαδή ενωθείτε με Αυτόν».  • Σύνδεση μεταξύ των ιδεών της Διδασκαλία του Πέτερ Ντένωφ,
    και εκείνων που ενσωματώνονται σε άλλα θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα