Παραδόσεις

Συγκέντρωση της Νεολαίας στην πεδιάδα «Μάνταρσκο Πλατό» -
Συγκέντρωση στην περιοχή «Επτά Λίμνες» στο βουνό Ρίλα -
Συγκέντρωση στο «Πάρκο των Αδελφών» στην πόλη Αητός -
Ανάβαση στην κορυφή «Μουσαλά» -