Το Νόημα της ζωής

Για τον Διδάσκαλο Πέτερ Ντένωφ το νόημα της ζωής για έναν άνθρωπο είναι να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του ως μέρος του Συνόλου για να είναι ευτυχισμένος. Προς το σκοπό αυτό, οδηγεί τους μαθητές του. Ό ίδιος δίνει το παράδειγμα για την κίνηση προς αυτό το στόχο. Αν δεν κατανοήσει τη ζωή τους ως μέρος του Όλου και δεν το συνειδητοποιήσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Η προσωπική εργασία κάθε ανθρώπου είναι να κατανοήσει τι είναι πιο σημαντικό για τη ζωή του, και να το εφαρμόσει. Το προσωπικό πνευματικό πρόγραμμα κάθε ανθρώπου είναι το νόημα της ζωής του. Εάν το αισθανθεί μέσα του και το ακολουθήσει με υπομονή και επιμονή, θα κάνει τη ζωή του χαρούμενη και ευτυχισμένη.

"Η ζωή έχει νόημα, όταν ο άνθρωπος φέρνει καρπούς στο Όλον. Ο δρόμος στον οποίο θέλω να σας οδηγήσω, είναι ένας από τους ευκολότερους δρόμους. Αυτός είναι ο δρόμος που ο καθένας από εσάς μπορεί να οικοδομήσει τη ζωή του. Έτσι αυτός θα ζήσει μια καλή ζωή και θα έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις. Όταν εργάζεται για το Όλον, ο άνθρωπος δέχεται την ενέργεια του Όλου πάνω του. Αν ο άνθρωπος δεν κατανοεί το βαθύ νόημα της ζωής, αυτός χάνει την πίστωσης των έλλογων όντων που φέρουν τη Θεία Ζωή και του δίδουν γνώσεις. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ποιο είναι το νόημα της ζωής. Είναι πολύ υψηλότερο από ότι φαντάζεται κανείς. Το νόημα της ζωής είναι στην βελτίωση της ανθρώπινης ψυχής. Στο σύμπαν υπάρχουν περίπου ένα δισεκατομμύριο ήλιοι. Γύρω από Κάθε ήλιο υπάρχουν 12 πλανήτες. Πρέπει ο άνθρωπος να ταξιδέψει όλους αυτούς τους ήλιους και τους πλανήτες και να ζήσει σε καθέναν από αυτούς τους ήλιους και τους πλανήτες για ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Μόνο τότε θα έχει μάθει ποιο είναι το νόημα της ζωής στο βάθος του. Από την έλλειψη αγάπης στην αγάπη, από το θάνατο στη ζωή, από το κακό στο καλό από την απιστία στην πίστη. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. "