Spánek


O spánku

Po celý den je tělo aktivní a intenzivní činnost orgánů přičiňuje rozrušení jejich tkání a vytvářejí se jedy. Během dne je tvorba jedů silnější než jejich odstranění, a proto zejména večer po práci způsobují únavu. Během spánku tělo odpočívá a tehdy se orgány mohou zbavit jedů rychleji než ve dne. Tyto jedy vycházejí ven přes ledviny, kůži, plíce. Když člověk spí, v žaludku má být málo jídla a hlava by měla být směrem na sever nebo aspoň na východ.
Kromě toho, v době spánku Já, spolu s mentálním a astrálním tělem vychází z fyzického těla a na lůžku zůstává odpočívat pouze fyzické a éterické tělo. Během dne v důsledku negativních myšlenek a emocí lidí kosmický rytmus těla je narušený, ale když vnější těla se odpoutají, fyzické a éterické tělo se spojuje s Vesmírem a v důsledku toho kosmické síly pracují na obnovení narušeného kosmického rytmu.
Večer člověk vystupuje ze svého těla, ale existuje jedna nitka, která ho drží; kdyby se roztrhla, nemůže se vrátit. Během spánku, když vědomí člověka je ztlumené, mohou do jeho těla vstoupit nižší entity a nižší vlivy, aby mu ublížily. Proto člověk musí před ulehnutím vytvořit ochranný obal kolem svého fyzického těla, aby během spánku nepodlehl žádným vlivům. Vždy před spaním vytvořte kolem sebe pomyslnou ohradu; dělejte totéž i při každé jiné práci. Ohrada se vytváří modlitbou. Před spaním můžete říci: "Pane, jdu nahoru, abych se učil, modlil, pracoval. Během této doby obklop mé tělo Tvou Sílou a Světlem a ochraňuj ho před všemi zlými vlivy."
Když vaše sebeuvědomění ve spánku vystoupí nahoru, musí být bdělé. Za tím účelem, než půjdete spát, můžete říci:
"Přeji si být při vědomí, bdělý, když půjdu do Duchovního světa a tam budu pracovat vědomě, učit se a setkávat se s Pokročilými bytostmi."
Ohrazení se může udělat i pomyslným nakreslením světlých kruhů kolem sebe a současným vyslovením následujících formulí:
- Nejprve vyhledejte Království Boží a Jeho Pravdu a všechno ostatní se vám dostane.
- Bůh tak miloval svět, že dal Syna svého jednorozeného, ??aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
"A to je věčný život - abych poznal Tebe, jediného pravého Boha a Krista, kterého jsi poslal.

Když usneš tak, jak bys měl - s bdělým vědomím a bez starostí, pocítíš v sobě jedno bučení: "bu-bú", a to tě může vyděsit. To je otáčení čaker a ukazuje, že vystupuješ ze svého těla a vstupuješ do jiného světa. Toto bučení bude trvat pět minut. Pak pocítíš, že jsi ve světě, kde pohodlně vidíš. Postarejte se, aby váš spánek byl klidný, jasný a příjemný.
Zesilujte jasné obrazy, protože jsou nyní rozptýlené a zběžné. Existují sny, které nic neukazují - jsou způsobeny přeplněným žaludkem nebo špatnými myšlenkami a obavami během dne. Ale existují sny, které ukazují, co se stane v reálném životě, obsahují skutečné věci. Jsou sny přímočaré a křivočaré. V přímočarých snech sníte věci, které se stanou přesně tak, jak jste je snili. A v křivočarých snech sníte, co se má stát, v alegorické, symbolické podobě. Například sníte, že dům nějakého člověka se hroutí; poukazuje to na to, že zdraví dotyčné osoby je ohroženo. "Dům" - to je lidské tělo.

Pravidlo
Jako žáci okultní školy musíte dodržovat pravidla spaní. Prozatím potřebujete 7 hodin. Také 5 hodin může být dostatečných za předpokladu, že budete spát tvrdě, aniž byste se otáčeli na jednu nebo druhou stranu. Nejzdravější je lehnout si v 10 večer, ale to nemůže být pravidlem. Pokud má někdo mimořádně důležitou práci, může si lehnout v 11 nebo 12 hodin, ale musí usnout během 5-10 minut. Když někdo zůstane pracovat po 10-té hodině večer, spánek se ztratí. Objeví se sotva po dvanácté hodině. A tehdy si musí člověk okamžitě lehnout, aby ho spánek nepřešel. Čím dříve člověk jde spát, tím lepší je to pro něj. Proč? Kdo jde spát načas, pojímá veškerou nasbíranou pránu. Ti, kteří si jdou lehnout pozdě, těžko usínají, protože pro jejich organismus nezůstalo potřebné množství prány. Musí si chvíli počkat, aby se probudili ti, kteří již spali, a pak usnou. Proto, pokud si dokážete vytvořit zvyk chodit spát načas, budete schopni dodat svému organismu potřebné množství prány. Později než ve 12 hodin nechoďte spát. Když se cítíte unavení, večeřejte brzy a nejpozději v osm hodin si jděte lehnout, abyste získali více energie, které vaše tělo potřebuje. Pokud máte energii v zásobě, můžete jít spát později. Hodiny určené k ulehnutí jsou 8, 10 nebo 12.
Pravidlo: Když se ráno probudíte, nespěchejte okamžitě otevřít oči. Nechte je na chvíli zavřené, dokud se úplně neuklidníte. Nenechte se ovlivnit spánkem. Jakmile otevřete oči, vyhledejte krásný obraz a zastavte na něm pohled. Když rozsvítíte lampu, postupně přizpůsobte oči světlu. Měkké, příjemné světlo je pro oči užitečné. Dobře působí na nervovou soustavu. Je správné, než otevřete své oči, pomyslet na Boha. Pak začněte pracovat.

Cvičení:
Pravou rukou chyťte palec levé ruky a třikrát ho pohlaďte, u každého pohlazení říkejte formuli:
"Pane, vzbuď mě zítra v 5 hodin."
Pohlaďte i ostatní prsty, každý 3-krát a opakujte přitom stejnou formuli. Pak levou rukou chyťte palec pravé ruky, 3-krát ho pohlaďte a opakujte stejnou formuli se všemi pohlazeními. Pokračujte stejným způsobem s ostatními prsty.
Hodina může být i jiná.
Když se probudíte, musíte vstát okamžitě, protože existuje riziko spánku další 3-4 hodiny.