Význam slunce. Léčba slunečními paprsky

Naše Slunce získává svou energii od Centrálního Slunce našeho viditelného vesmíru, přičemž většina energie se spotřebuje naším Sluncem a poměrně malá část z ní jde k planetám. Energie, které Země přijímá od Slunce, se značně přetvářejí. Když pronikají do pozemských vrstev, tyto absorbují z nich všechny výživné prvky a zůstane jen to, co se nemůže použít. Takto transformované, tyto energie už nejsou užitečné pro rozvoj, a proto se posílají do kosmického prostoru a odtamtud určitými cestami zpět k Slunci. To je zase posílá k centrálnímu Slunci ke zpracování, aby získaly svůj původní rytmus.

Sluneční energie padá na Zemi jako rozsáhlý proud, který ji obepíná od severního pólu k jižnímu a vrací se ke Slunci. Když rostliny ucítí, že se tato energie začíná objevovat a proudit k Zemi, začnou pučet, připravují se, a když energie zesílí, zelenají a nakonec rozkvétají a spěchají nashromáždit všechnu tuto energii k uzrání plodů.

Musíme mít na paměti tento zákon: jsme součástí organismu Země, a proto, když zemní organismus přijímá, i lidský organismus přijímá, a naopak. Právě proto nejsilněji působí první sluneční paprsky. Na úsvitu lidský organismus nejsnadněji přijímá sluneční energii. Ráno je vždy více prá?y, nebo životní energie, než v poledne. Tehdy tělo vstřebává nejvíce a nejsilnější pozitivní energie.

Jako fyzická bytost člověk musí cvičit - nic víc. Měl by vstát brzy ráno, jít ven na čerstvý vzduch, přivítat první sluneční paprsky, které obsahují specifickou energii, prospěšnou pro všechny živé organismy. Kdo je líný vstávat brzy, aby přivítal ranní sluneční paprsky, jakkoli dlouho se bude pak opalovat v poledne, nic nezíská.

Sluneční paprsky nepůsobí stejně během všech ročních období. Země (určité místo) je začátkem jara spíš negativní, a proto přijímá nejvíce. Proto na jaře sluneční paprsky jsou nejvíce léčivé. Od 22. března se Země postupně stáva pozitivní. V létě je pozitivní, a proto přijímá méně. Letní paprsky sice působí, ale slaběji.

Na jaře a v létě je příliv energie k Zemi, na podzim a v zimě - odliv. Nejpříznivějšíí vliv slunce proto začíná 22. března.

Na jaře a v létě od 22. března by se mělo chodit spát brzy a vstávat brzy, ráno přivítat Slunce a přijat od něj svůj podíl, tak, jak včely sbírají nektar z květin. Jsou zapotřebí léta praxe, aby se člověk přesvědčil o této pravdě.

Sluneční energie prochází každý den čtyřmi úseky: od půlnoci do 6-ti hodin ráno - to je jaro; od 6-ti do 12-ti hodin v poledne - léto; od 12-ti do šesti večer je podzim a od šesti do půlnoci zima. Od půlnoci do 12 hodin v poledne je přiliv sluneční energie, a od 12 hodin v poledne do půlnoci je odliv. Příliv přichází ke svému nejvyššímu bodu při východu slunce. Tento příliv je nejsilnější a životodárný. Postupně klesá až do poledne. Pak začíná odliv, který je nejsilnější při západu slunce.

Čím je Země negativnější, tím je její schopnost přijímat pozitivní sluneční energii větší a naopak. Od půlnoci do poledne je Země (na určitém místě) negativní, a proto přijímá více, od poledne do půlnoci je pozitivní, a proto dává více. Od půlnoci Země začíná vyzařovat negativní energii do vesmíru a přijímá od Slunce pozitivní. Odpoledne země vypouští do vesmíru pozitivní energii a postupně se stává negativní. Ráno při východu slunce je Země nejvíce negativní, to znamená, že přijímá nejvíce. Tato skutečnost je výjimečně důležitá k ocenění významu východu Slunce.

Je těžké umět regulovat své energie. Tyto energie pocházejí z centra Země, probíhají podél páteře a jako velký proud se dostávají do centrální mozkové soustavy. Soudobý svět ztratil kontrolu nad těmito proudy. Existuje ještě jeden proud, který přichází od Slunce. Ten se pohybuje opačným směrem - od mozku k periferní nervové soustavě nebo k žaludku.

Před východem slunce paprsky, které se lomí v atmosféře, mají větší vliv na mozek. Během východu slunce sluneční paprsky, které přicházejí přímo, mají vliv na dýchací soustavu a naši citlivost. A čím blíž k poledni, stejné paprsky ovlivňují naši trávicí soustavu. Proto je léčebná síla sluneční energie různá: před východem slunce působí příznivě na centrální nervovou soustavu a od 9 do 12 hodin - na posílení žaludku. Odpoledne jsou léčebné účinky sluneční energie celkem slabé. Důvodem tohoto rozdílu je různá přijímací schopnost Země a lidského organismu.

Sluneční záření má největší léčebný účinek ráno od 8 do 9 hodin. V poledne je už velmi silné a nepůsobí dobře na lidský organismus. Ranní sluneční paprsky příznivě působí na osoby trpící chudokrevností.

Můžete vystavovat celé své tělo slunci. Sluneční lázně provádějte ráno od 8 do 10 hodin. Mají vliv na páteř, mozek a plíce. Mozek je jako baterie. Jakmile tato baterie začne přijímat a její plnění slunečnou energií je správné, tak pak tuto energii rozesílá do všech částí těla a energie začne léčit.

Čím více slunečního světla přijmete, tím více měkkosti a magnetismu se ve vás rozvíjí.

Zkoumáním vlivu světla zjistíte, že během dne jsou hodiny, kdy Slunce vysílá prospěšné paprsky na Zemi, a to hlavně od rána do poledne. Během dne jsou hodiny, kdy sluneční paprsky nemají příznivý účinek na organismy. Jedná se o tzv. černé negativní paprsky.

Člověk může být kdykoliv vystaven slunci, ale jeho mysl musí být soustředěná, pozitivní, aby přijímala pouze pozitivní paprsky Slunce. Soustřeďte se, ale neusínejte. S černými, zápornými vlnami Slunce přicházejí i vlny ze země, které jsou škodlivé pro lidský organismus. Dokud se nenaučíte zákonům ochrany před těmito vlnami, je lepší opalovat se pouze v ranních hodinách, nejpozději do oběda. Chraňte se před odpoledním sluncem. Nejlepší doba k léčení je od 8 do 10 hodin.

Energie, které Slunce vyzařuje, obsahují zásobu životních sil, léčivých energií. Pokud člověk chce moudře využívat energii Slunce, musí se obrátit zády k ranným slunečním paprskům ještě před východem Slunce. Energie, které přijme v té době, se rovnají energiím, které by přijal, kdyby se vystavoval slunci po celý den. Dokonce i za oblačného počasí můžete jít ven před východem Slunce a soustředit svou mysl na dráhu vycházejícího slunce. Mraky brání pouze výhledu na Slunce, ale jeho životní energie prochází skrze ně. Žádná vnější síla není ve stavu působit proti sluneční energii.

Proto doporučuji všem chudokrevným a slabým lidem, aby za jakéhokoliv počasí vyšli půl hodiny před východem Slunce, aby přijímali ranní sluneční energie. Svítání dává člověku takovou energii, jakou mu nemůže dát žádná jiná síla.

Vystavujte svá záda slunci, když se cítíte dobře, i když se necítíte dobře, a sledujte, jaké výsledky budete mít v jednom i v druhém případě. Při tom člověk musí vědět, v jaké denní době se vystavovat Slunci, aby přijímal pouze jeho blahodárné paprsky. Když je člověk nucen být na slunci v nepříznivých hodinách, musí se chránit před škodlivými slunečními paprsky nošením klobouku ve tvaru mnohoúhelníku, který prolomí škodlivé sluneční paprsky.

Pokud dokážete vydržet od rána do oběda na slunci, budete zdraví. Pokud nemůžete dlouho vydržet na slunci, nebudete zdraví.

Když se chcete uzdravit, vystavte záda ranným slunečním paprskům. Když chcete získat vnitřní klid, vystavte záda zapadajícímu slunci.

Často jsem říkal, že člověk musí rozmlouvat se světlem. Bolí vás záda. Vystavte svá záda k slunci, ke světlu, přemýšlejte o tom, co světlo obsahuje a bolest zmizí.

Nejlepší měsíce pro obnovení jsou od 22. března, celý duben a květen do 22. června.

Sluneční lázně na horách mají přednost, protože rytmus slunečních paprsků není narušen astrálním myšlenkovým oblakem, který obklopuje město.

Mnoho nemocí se léčí sluneční energií. Navíc je prokázáno, že každá nemoc se má léčit v určitou dobu. Některá onemocnění se léčí v květnu, jiná v červnu, červenci, tak po celý rok.

Vyjděte si každé ráno na Slunce, vystavte záda nejprve na jih, pak trochu na sever, na východ a zůstaňte tak hodinu - od 7:00 do 8:00. Obraťte svou mysl k Pánu a řekněte: "Pane, osviť moji mysl. Dej zdraví všem lidem, a spolu s nimi i mně". Pak začněte přemýšlet o nejlepších věcech, které znáte. Dělejte tento pokus po celý rok. Uvidíte, že vaše zkušenost bude úspěšná na 99%.

Když se sluníte, vaše vědomí se musí na to soustředit, aby jste nemysleli na vedlejší věci. Můžete si posloužit s touto formulí: "Pane, děkuji Ti za posvátnou energii Božského života, který nám posíláš prostřednictvím slunečních paprsků. Živě cítím, jak tato energie proniká do všech mých orgánů a všude vnáší sílu, život a zdraví. Je vyjádřením Boží lásky k nám. Děkuji Ti."

Aby se vyléčil neurastenik, měl by vyjít ven brzy ráno za úsvitu a obrátit se zády na východ. A kdo je zdravý a učiní tak, uklidní nervovou soustavu.

Tuberkulóza se léči čerstvým vzduchem, a také slunečními paprsky. Pacienti by měli vystavovat záda a prsa na slunci nejméně 1-2, 3-4 měsíce, aby zjistili, jaký převrat v nich způsobí slunce. Po tu dobu však mysl se musí soustředit. Říkejte: "Pane, pomoz mi, abych splnil Tvou vůli, abych Ti sloužil."

Pokud máte ekzém, padají vám vlasy, máte revmatismus kloubů nebo nějaké otekliny v břiše, pořiďte si zasklenou verandu nebo terasu vystavenou slunci, vysvlečte se do pásu, lehněte na lůžko na záda hlavou k severu a nohami k jihu, vystavte se slunci, jen si chraňte hlavu, a zůstaňte tak půl hodiny, pak se otočte na půl hodiny na břicho a znovu na půl hodiny na záda, a střídejte polohy, dokud se nespotíte. Pokud uděláte 20-30-40 takových lázní, všechno přejde - i ekzém, i revmatismus zmizí.

Při opalování je nejlepší mít bílé nebo jasně zelené oblečení - tyto barvy jsou dobré. Důležité je pocení. Pokud jste venku, zakryjte se tenkým plátnem. Při takovém léčení soustřeďte své myšlenky na léčbu přímo z přírody. Opálení způsobené slunečnímy paprsky ukazuje, že Slunce vytáhlo z vašeho organismu veškeré usazeniny, nečistoty, veškerou hustou hmotu. Pokud člověk neztmavne, tato hustá hmota zůstává v těle a způsouje řadu bolestivých stavů. Pokud člověk ztmavne na slunci, to znamená, že má nahromaděné sluneční energie.