Příčiny nemocí

Příčiny nemocí a utrpení jsou dvě: jedna je fyzická - nesprávná výživa a dýchání; druhá je psychická - nesprávné myšlení a cítění.

Mnoho nemocí je způsobeno emočními poruchami; mnoho nemocí je způsobeno duševními poruchami. Když jsou nemoci způsobeny duševními poruchami, ovlivňují svalovou soustavu a plíce. Když poruchy jsou citové povahy, mají vliv na srdce, játra, dýchací soustavu a krevní oběh.

Myšlenky člověka pronikají do mezimolekularního prostoru centrální nervové soustavy, a pocity - do mezimolekulárního prostoru periferní nervové soustavy. Pokud člověk nedovolí myšlence, aby se realizovala, způsobí to výbuch v centrální nervové soustavě. Pokud potlačí nějaké své emoce, způsobí to výbuch v periferním nervovém systému.

Disharmonické myšlenky rozlaďují centrální nervovou soustavu, disharmonické emoce rozlaďují periferní nervovou soustavu a disharmonické činy rozlaďují svalovou a kosterní soustavu.

Každý bolestivý stav začíná v člověku, když se setkají dvě protichůdné myšlenky, dvě protichůdné emoce nebo dva protichůdné činy vůle.

Všechny nemoci na světě, jako je revmatismus, ischias, bolesti hlavy a mnoho dalších jsou výsledkem potlačování emocí. Dejte cestu lásce. Nepotlačujte ji, nezastavujte ji.

Jakékoliv zadržení citů vede k jisté anomálii v činnosti srdce, což má za následek změnu tepové frekvence.

Neexistuje žádný silnejší jed než jsou negativní myšlenky, city a stavy člověka. Strach, nenávist, podezření a pochybnost jsou takové jedy. To jsou sedimenty, které se ukládají v krvi a otravují ji.

Negativní myšlenky jako je podezření, nedůvěra, mají škodlivý vliv na celý organismus člověka - na mozek, plíce, játra, ledviny, srdce, na celkovou vitalitu, což má za následek, že jeho nervová soustava se zcela vyčerpává a zeslabuje .

Musí přijít láska, aby dala do rovnováhy mysl a srdce. Také Božská myšlenka musí přijít. Příklady stavů, které naznačují, že neexistuje harmonie mezi srdcem a myslí jsou nevolnost, podráždění, frustrace, strach, neklid, úzkost, nespokojenost, nenávist, atd. Tehdy dochází k poruchám funkce dýchání, oběhu, trávení a funkce jater.

Když se člověk hodně znepokojuje, úzkost vyvolává otřes napřed v trávicí soustavě, pak se šok přenáší do plic, z plic do mozku a z mozku na zrakový nerv. Když zrakový nerv zeslábne, člověk postupně začíná ztrácet zrak.

Trávení je nejen organický, ale i psychický proces. Je zřejmé, že dobré myšlenky a pocity mají příznivý vliv na trávicí soustavu a špatné - nepříznivý. Nestřídmost v jezení a nadměrná touha člověka po požitcích vede k podráždění trávicí soustavy. Když žaludek nepracuje normálně i nervová soustava je podrážděná.

Energie v přírodě přichází především ze dvou zdrojů: z centra Slunce a z centra Země. Převládající energie v přírodě je ta, která pochází z centra Slunce. Když sluneční energie se přijímá více hlavou, mozek se stává velmi aktivní. Pokud tato energie je absorbována více žaludkem, pak žaludek se stává velmi aktivní. V tomto případě, mozek se demagnetizuje, slábne a objeví se bolest hlavy. Za tím účelem se přebytek energie ze žaludku musí nějak vrátit zpět do mozku. Aby se energie rozdělila rovnoměrně do všech částí těla, je nutné okultní cvičení.

Příčinou každé bolesti je nahromadění přebytečné energie na určitém místě v těle. Akumulace této energie způsobuje určité napětí v nervové soustavě. Kvůli odstranění bolesti se musí tato energie rozředit. Stane se tak prostřednictvím cvičení a dýchání. Jakmile se energie zředí, krev začne proudit správně po celém těle a stav nemocného se zlepší.

Když nemůžete snadno usnout, důvodem toho je přebytek energie v mozku. Aby ste se jí zbavili, musíte provést taková cvičení, která tuto energii odešlou do jiných částí těla, anebo soustředit mysli na špičku nosu po dobu 5 min., nebo umýt nohy teplou vodou, aby část krve sešla dolů.

Jedním z důvodů nemocí je nahromadění určité energie na některých místech více, než je zapotřebí. Například bolest hlavy je následkem přebytku nervové energie v hlavě; zažívací potíže jsou následkem nadměrné energie v některé části žaludku.

Každé špatné slovo má škodlivý vliv na játra. Jakmile jsou podrážděna játra, podráždí se i nervová soustava, tak jako i trávení. Chcete-li být zdraví, používejte dobrá, pozitivní slova.

Je patrné, že měsíc ve svých fázích dorůstání a ubývání má citelný vliv na některé typy lidí: když dorůstá jsou neklidní, nemohou spát. Jakmile měsíc začne ubývat, uklidňují se. Neklid těchto lidí je přičiněný přebytečnou energií , která ovlivňuje jejich mozek, plíce nebo žaludek.

Jedinou záchranou člověka před mikroby je čistá krev. Když krev je naprosto čistá, bez jakýchkoliv organických usazenin, je odolná vůči všem mikrobům. I když se dostanou do krve, nemají tam podmínky k rozmnožování.

Co je příčinou nemocí? Nečistý vzduch, nečistá voda a špatná výživa. Kdo chce být zdravý, musí dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu a jíst čisté, lehce stravitelné potraviny a nikdy se nemá přejídat.

Když se člověk hněvá, je podrážděný a rozrušený, žluč nepůsobí dobře a výsledkem jsou různé poruchy organismu. Aby transformoval své pocity a správně vstřebal žlučovou kapalinu, člověk by měl jíst takové potraviny, které mu jsou příjemné - hlavně ovoce.

Když se zvýší rozumová činnost člověka, snižuje se aktivita fyzického těla. To je důvod, proč většina lidí je dnes velmi nervózní. Aby nedošlo k vyčerpání nervové soustavy, část rozumové síly se musí přesunout do srdce.

Člověk stále ještě neumí správně chodit. Když jde, celý se třese, a z toho dostane otřes míchy. Tento otřes se přenáší do mozku, a odtud do celé nervové soustavy. Pak se lidé diví, proč jsou nervózní.

Nedostatek vody v těle je příčinou nervózního, suchého člověka. Snadno se podráždí, je příkrý, hned se rozzlobí a s každým se pohádá.

Co za nemoc je rakovina a co ji způsobuje? Příčiny rakoviny se skrývají v protichůdnosti citů. Lidé často onemocní rakovinou z velké chamtivosti a touhy po bohatství. Buňky se individualizují, osamostatňují se a neposlouchají svého pána.

Když do mysli proniknou úzkostlivé pocity, zrak se zeslabuje. V důsledku těchto pocitů tvrdnou nervy a ztrácejí svou pružnost. Příčiny zeslábnutí zraku jsou dvě: trápení a nesprávné myšlení.

Příčinou žaludečních vředů je lež. Lež mění chemické složení krve a tělesných tkání. Když klame, člověk se začne bát, a tento strach vyvolává zúžení krevních cév a tkání.

Příčinou rýmy je slabé dýchání. Kdo dostal rýmu, měl by vědět, že jeho dýchání má nějakou odchylku - dýchání není rytmické, což má za následek, že se mu nedostáva dostatek vzduchu.

Studené končetiny způsobuje nečistá krev. Nečistá krev produkuje elektřinu v těle, a čistá - magnetismus. Elektřina vyrábí chlad a magnetismus - teplo.