Cvičení pro oči

1.den
Výchozí pozice: pohled přímo vpřed
A / pohyb očí - doleva - základní pozice - 10x
B / pohyb očí - doprava - základní pozice - 10x
C / pohyb očí - doprava - doleva - doprava - 10x

2.den
Výchozí pozice: hlava vzpřímená, pohled dolů - uprostřed
A / pohyb očí - vlevo - základní pozice - 10x
B / pohyb očí - vpravo - základní pozice - 10x
C / pohyb očí - vlevo - vpravo - vlevo - 10x

3.den
Cvičení 1. a 2. dne
Výchozí pozice: hlava vzpřímená, pohled vzhůru -uprostřed
A / pohyb očí - vlevo - základní pozice - 10x
B / pohyb očí - vpravo - základní pozice - 10x
C / pohyb očí - vlevo - vpravo - vlevo - 10x

4.- 10.den
Jako 3. den
10 dnů odpočinku
10 dnů cvičení
10 dnů odpočinku

Základní pozice: pohled přímo vpřed
Nahoru - uprostřed - přímo vpřed - 10x
Dolů - uprostřed - přímo vpřed - 10x
Nahoru a dolů - 10x

Nahoru vlevo- rovně vlevo - 10x
Dolů vlevo - rovně vlevo - 10x
Nahoru vlevo - dolů vlevo - 10x
Nahoru vpravo - rovně vpravo - 10x
Dolů vpravo - rovně vpravo - 10x
Nahoře vpravo - dolů vpravo -10x