Buňky. Cvičení pro omlazení

Úlohou žáka je omlazování všech buňek těla, a to nejen částečně. Za tím účelem se musí naučit mluvit se svými buňkami. Každý den před započetím své práce, žák musí pozdravit buňky svého těla, počínaje od buněk mozku, očí, nosu, uší a postupně sestupuje dolů. Pak pozdraví buňky plic, srdce, žaludku, střev a nakonec pozdraví sám sebe a začne pracovat. Pod pojmem "sám sebe" chápeme svého vnitřního vůdce. Pouze v tomto stavu lze očekávat jednotu a spolupráci mezi všemi buňkami lidského organismu. Když člověk nemá tento vztah k buňkám svého těla, celý den se motá sem a tam a práce se mu nedaří. Říká: Nevím, co mám dělat, nechce se mi žít! - Nechce se mu žít, protože nesplnil důležitou povinnost ke svému organismu. V důsledku toho chodí uprostřed bohatství života, ale nevidí ho, nemůže ho využít.