Práce s barvami

  1. I. Význam barev

Působení barev je závislé na jejich vibracích, na oktávě ke které patří. Čím je prostředí, přes které procházejí jemnější a čistší, tím jsou jasnější, světlejší a výsledek jejich působení na organismus a psychiku je lepší. Proto jejich projev v různých prostředích je různý, a také jejich význam je různý. Barvy mají vyšší a nižší projev a závisí na člověku, kterou barvu přitáhne do své aury - vyšší nebo nižší. Učitel říká:
"Když má člověk vysoké idey ve svém životě, když chce žít pro Boha, pak přitahuje vyšší barvy a ty působí blahodárně na jeho vývoj."

Například pod vlivem červené barvy se do člověka vlévá Božský život, ale pokud je člověk sobec a slouží pouze sobě, Božský život, který červená barva nese, nemůže přes něho projít. Egoismus je největší překážkou projevení Božského života v člověku. Zde je klíč k léčení za pomoci barevných paprsků a jejich využití jako prostředku k duchovnímu rozvoji. Pokud se člověk chce léčit pomocí barev, bez toho, že by vytvořil zevnitř podmínky pro přitahování vyšších barev, které jedině mají léčebný účinek, nedosáhne žádného podstatného výsledku. Především se člověk musí naladit tak, aby se stal dobrým vodičem vyšších vibrací barevných paprsků, aby mohl s nimi účinně pracovat. Stejný zákon působí i pro přijímání a zpracování sluneční energie v organickém světe.


Zde jsou některé základní vlastnosti barev:

Červená barva přináší útěchu, moc, vítězství a překonání.
Červená barva je projevem vyššího světa. Je to znak života, který vychází z lásky v jejím prvotním projevení. Proto červená barva vždy přináší životodárné síly. Ve svém čistém projevu je tak krásná a choulostivá, že stačí, aby se jí člověk jen dotkl a získá intenzivní vibrace vyššího života. Ale jak červená barva sestupuje dolů od oktávy k oktávě, stává se stále hrubší a hrubší. Ve fyzickém světě červená barva začíná vzrušovat lidi. Na fyzickém poli vnáší energii, ale zesiluje především bojové a destruktivní instinkty. Proto všechny bytosti, které tak či onak nahromadily ve svém organismu červené světlo v jeho nejnižším projevení, jsou extrémně aktivní a hrubí.
Čistá oranžová barva vyvolává ušlechtilou individualizaci. Zvedá osobní sebevědomí a vybízí projevovat se. Nečistá oranžová barva podporuje slávychtivost, samolibost a sobeckost.
Čistá žlutá barva přináší vnitřní rovnováhu myšlenek a citů. Vytváří mír, ticho a klid. Pomáhá rozvíjet inteligenci a duševní schopnosti. Pokud se přijímá v nečisté formě, vytváří bolestivé tělesné stavy. Narušuje se i duševní rovnováha. Zesilují se osobní city (např. pýcha).
Zelená barva přináší: růst, rozvoj, hojnost, prosperitu, klid, naději, mír, plodnost. Ale jestliže ji přijímáme v nečisté formě a má přesilu nad jinými barvami, tak má špatný vliv na člověka, probouzí v něm chamtivost, touhu po soukromém majetku a zabezpečení.
Jasně modrá barva ve svých vyšších vibracích přináší duchovní vzestup a expanzi citů. Probouzí nejvznešenější city v člověku, dává křídla jeho idealismu a víře. Jestliže ji přijímáme v malém množství v nečisté podobě, způsobuje pochybnosti, nedůvěru a zbabělost.
Tmavěmodrá barva v čisté podobě vytváří pevnost, odhodlání a odolnost. V nečisté podobě způsobuje nestálost.
Fialová barva přináší sílu, laskavost, úctu, velkorysost, štědrost, dobročinnost a moc. V nečisté podobě vede k malomyslnosti.
Barva ametystu přináší spasení, mírnost, dokonalost, svatost, uctívání, pokoru, osamocení.
Diamantová barva přináší plnost, čistotu a dokonalost.
Bílá barva přináší čistotu a upřímnost. Jejím prostřednictvím člověk vyjádřuje svou ochotu sloužit Bohu bez žádných vnějších pravidel a metod.

Abychom mohli lépe používat barvy v naší duchovní práci, musíme vědět, že každá odpovídá jednomu dni, jedné planetě, jedné hodině, jednomu hudebnímu tónu a jednomu číslu.

Barva Den Planeta Tón Číslo
červená úterý Mars C 9
oranžová neděle Slunce D 1
žlutá středa Merkur E 5
zelená pondělí Měsíc F 2
jasně modrá pátek Venuše G 6
tmavomodrá čtvrtek Jupiter A 3
fialová sobota Saturn H 7


Planetární hodiny se určují takto:
Každý den je pod vlivem jedné planety. První hodina dne začíná východem slunce a patří k té planetě, která řídí celý den.
Například pokud je neděle a slunce vychází v 6.00 a den trvá 12 hodin,
doba od 6 do 7 hodin bude pod vlivem Slunce,
od 7 do 8 bude mít vliv Mars,
od 8 do 9 Jupiter,
od 9 do10 Saturn,
od 10 do 11 Měsíc,
od 11 do 12 Merkur,
od 12 do 13 Venuše,
od 13 do 14 opět Slunce atd.


Pořadí planet:
Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn.
Planetární hodiny nejsou stejné jako běžné hodiny, ale závisí na délce dne. Den začíná východem slunce a trvá a do západu. Tato doba se dělí na 12 částí, přičemž každá část představuje jednu planetární hodinu.


II. Léčba barvami

Každá nemoc může být léčena světlem - červeným, zeleným, modrým, žlutým, oranžovým, fialovým - světlo se vybírá podle nemoci.

Vezměte si jeden hranol a postavte jej na místo dobře osvětlené sluncem tak, že když stojíte na 3-4 m od něj, vytvořená duha se vám dostává do očí. Zaměřte se na požadovanou barvu.

Zde jsou barvy, kterými se léčí některé nemoci:

chudokrevnost - červená barva
žaludeční problémy - zelená barva
narušená nervová soustava - světle modrá barva
neurasthenie, silná citlivost (každé ráno polévat modrými paprsky světla hlavu, hruď a žaludek)
na podporu duševního vývoje - žlutá barva
pro fyzický růst - zelená barva
proti strachu - oranžová barva
pro klid - modrá barva
proti pesimismu - žlutá barva
proti slabé víře - modrá barva
na získání síly - fialová barva
nevolnost - růžová barva


III. Cvičení s barvami

1. Abyste byli zdraví, každý den, po východu slunce se polévejte barvou, odpovídající dni a hodině.

2. Proveďte dechové cvičení, při kterém si představujete bílou barvu, která padá shora jako sprcha. Dýchání musí být rytmické s pohybem pravé ruky. Počítejte do čtyř. Zvedněte pravou ruku a začněte cvičení: 1 - nádech, ruka jde dolů; 2 - výdech, ruka jde doleva; 3 - nádech, pohyb ruky vpravo; 4 - výdech, ruka jde nahoru. Těmito pohyby se kreslí lidská noha.

3. Ať dva z vás si vezmou dva skleněné hranoly a v určitou hodinu, každý ve svém bydlišti, si postaví hranol do takové pozice, aby se vytvořilo spektrum slunečního záření. Pak si pamatujte dobře barvy, jejich intenzitu a šířku pole. Potom ať se oba silně soustředí na některou barvu. Po určité době ať oba pozorují, zdali zaznamenali změnu některé barvy spektra. Pokud je schopnost pozorování u obou silně rozvinutá, zaznamenají určitou změnu v té barvě spektra, na kterou se každý soustředil. Čím silnější bude soustředění, tím změna barvy bude jasnější. Tento pokus poukazuje na působení nějaké inteligence. Pochopíte, jaký vliv má světlo, které vychází z rozumných bytostí.