Cvičení na klouby


Tělo je vzpřímené
hlavu sklonit a zpět - 6-krát
hlavu zaklonit a zpět - 6-krát
pohyb hlavy z předklonu do záklonu - 6-krát
pohyb hlavy vpravo -zpět- 6-krát
pohyb hlavy vlevo -zpět- 6-krát
pohyb hlavy doprava - doleva - 6-krát
pohyb hlavy v půlkruhu doprava -výchozí poloha - 6-krát
pohyb hlavy v půlkruhu doleva - výchozí poloha - 6-krát
pohyb hlavy v plném kruhu, doprava - 6-krát
zvedání pravého ramene - 6-krát
zvedání levého ramene - 6-krát
zvedání obou ramen - 6-krát
krouživý pohyb pravého ramene dozadu - 6-krát
krouživý pohyb levého ramene dozadu - 6-krát
krouživý pohyb obou ramen dozadu- 6-krát
krouživý pohyb pravé ruky, ven - 6-krát
krouživý pohyb levé ruky, ven - 6-krát
krouživý pohyb obou rukou, ven - 6-krát
krouživý pohyb pravé ruky v lokti, ven - 6-krát
krouživý pohyb levé ruky v lokti, ven - 6-krát
krouživý pohyb obou rukou v lokti, ven - 6-krát
krouživý pohyb pravého zápěstí, ven - 6-krát
krouživý pohyb levého zápěstí, ven - 6-krát
krouživý pohyb obou zápěstí, ven - 6-krát
otočit horní část těla doprava -zpět - 6-krát
otočit horní část těla doleva - základní postavení - 6-krát
krouživý pohyb horní část těla přes předklon, úklon a záklon celý kruh, doprava - 6-krát
krouživý pohyb pravé nohy, ven - 6-krát
krouživý pohyb levé nohy, ven - 6-krát
krouživý pohyb pravého kolena, ven - 6-krát
krouživý pohyb levého kolena, ven - 6-krát
krouživý pohyb pravého kotníku, ven - 6-krát
krouživý pohyb levého kotníku, ven - 6krát