Cvičení na harmonizaci energií v lidském těle


***
Upažit - držet ruce nehybně po dobu 5 minut a myslí se soustředit na ně.
Pak upažit levou ruku a pravou rukou pohybovat po levé od prstů až k rameni, projít pod bradou, upažit vpravo, pak dopředu a dolů. Vyměnit ruce - pravou ruku upažit a levou rukou pohybovat po ní. Toto cvičení se provádí několikrát jak s pravou, tak s levou rukou, napřed rychle a pak pomaleji.
Cvičení je nezbytné, aby se energie těla správně polarizovaly.

***
Předpažit levou rukou. Pomalý pohyb pravé ruky po levé ruce, začít od ramena až k prstům a zpět: od prstů levé ruky k rameni. Předpažit pravou ruku. Pomalý pohyb levé ruky po pravé ruce, od ramena k prstům pravé ruky a zpět.
Cvičení se provádí několikrát levou a několikrát pravou rukou.

***
Upažit pravou ruku. Pohyby zápěstím nahoru a dolů, zpočátku pomaleji, postupně zrychlovat a znovu spomalit. Volně připažit. Totéž cvičit s levou rukou. Pak oběma rukama současně.
Odpočinek
Obě ruce předpažit. Pomalý pohyb do upažení s kmitáním zápěstí, pak zpět do předpažení, opět s kmitáním. Toto cvičení se několikrát opakuje. Ruce předpažit. Pomalu vzpažovat a zpět (7-krát). Z předpažení vzpažit a přes předpažení připažit (jednou). První cvičení zopakovat 4-krát. Ruce zastavit v předpažení, kmitání zápěstím postupně zrychlovat a zpomalovat.
Připažit.
V případě nevolnosti rozhýbejte ruce, tímto cvičením přitáhnete magnetickou sílu, která vám pomůže změnit váš stav.

***
Cvičení při upadnutí do špatného, ??těžkého stavu, při nerovnováze mezi myšlenkami a city. Dlaně oproti sobě, špičky prstů se dotýkají. Levá ruka se špičkami prstů klouže po dlani pravé ruky až po zápěstí a dostane se do pravého úhlu s pravou rukou bez přerušení pohybu. Pravá ruka se položí doleva (obě ruce jsou ve vodorovné poloze). Nyní pravá ruka se klouže po levé až na konec prostředníčku. Nakonec jsou obě ruce proti sobě stejně, jako na začátku cvičení. Stejné cvičení se provádí s pravou rukou.