Cvičení spojená s dýcháním


Cvičení s dýcháním

1. Za hlubokého nádechu pomalu přes předpažení vzpažit. V této poloze se ruce a nadechnutý vzduch zadrží. Následuje výdech, během kterého přes upažení připažit.

2. Předpažit a nádech. Pak pomalu upažit a pokračovat do zapažení. Zadržet dech. Při výdechu se ruce vrací do předpažení, připažit.

3. Během nádechu upažit, s dlaněmi dolů. Při vydechování pomalu připažovat, dokud se ruce nedotknou nohou a počítá se do 20. Během nádechu i výdechu je mysl soustředěná.

4. Výchozí poloha: stoj spatný, připažit. S hlubokým nádechem pomalu upažovat do vzpažení a spojení dlaní. Zadržet dech a pomalu upažit s dlaněmi dolů. Za pomalého výdechu se ruce přibližují k hrudníku a položí se na něj dlaněmi dovnitř. Výdech pak pokračuje a ruce se vracejí do upažení. Cvičení se provádí 3, 6, 9 nebo 12-krát.

5. Sevřít ruce v pěst a zvedat do předpažení, pak upažit. Během těchto pohybů hluboký nádech. V upažení dech zadržet. Během výdechu pomalu připažit.
Cvičení se provádí 3, 6, 9 nebo 12-krát.

6. Výchozí pozice: skrčit ruce před hrudník špičkami prstů proti sobě a dlaněmi dolů. Za hlubokého nádechu pomalu upažit a pak s pomalým vydechováním zpět do výchozí polohy. Opakovat 3-krát. Potom pomalu připažit.

7. Během nádechu se ruce zvedají a krčí, až se dotknou prsty ramen, dlaněmi dolů. V této poloze zadržet dech. Poté, během výdechu plynule upažit a připažit.

8. Zanožit pravou nohou, zatímco obě ruce se plynule zvedají do předpažení dlaněmi, otočenými vzhůru až do vzpažení. Tam se dlaně otočí dopředu. Při zvedání rukou se tělo trochu naklání vpřed, hluboký nádech. Když jsou ruce nad hlavou, tělo se společně s nimi zaklání lehce dozadu, zadržuje se na chvíli dech. Pak, za výdechu ruce dělají půlkruhový pohyb dozadu a dolů. Současně se tělo vzpřímí.
Cvičení se opakuje 3, 6, 9 nebo 12-krát.

9. Během nádechu upažit. Pak vzpažit a nad hlavou spojit ruce do tvaru trojúhelníku. Zadržet dech a zaměřit mysl nahoru k Bohu. Za pomalého výdechu plynule upažit a připažit.

10. Výchozí poloha: upažit dlaněmi vzhůru. Za pomalého nádechu se prsty svírají, přičemž se palec dotýká ukazováčku a prostředníčku. Zadržení vzduchu by mělo být co nejdelší. Během této doby obě ruce pomalu dávají před hrudník a přitom se prsty sevřou v pěst. Během výdechu upažit a pak prsty rozevřít. Během všech tří fází dýchání se myslí na Boží Lásku.
Cvičení se provádí 3, 6, 9 nebo 12- krát.

11. Ve stavu nervozity nebo hněvu proveďte následující cvičení: přitlačte palcem pravé ruky pravou nosní dírku a nadechněte levou, počítajíc do 7. Zadržte dech, a počítejte do 10. Poté přitlačte levou nosní dírku a přes pravou pomalu a rytmicky vydechujte a počítejte do 9. Toto cvičení pomáhá regulovat nervové podráždění, uklidňovat mozek a zesilovat pamět. Je zvláště vhodné při učení nějakého vyučovacího předmětu. Ráno a před obědem vdechujte přes levou nosní dírku a vydechujte pravou. Večer vdechujte přes pravou nosní dírku a vydechujte přes levou. Cvičení se provádí 21-krát denně, tj. 7-krát ráno, před obědem a večer.
12. Během nádechu přes předpažení vzpažit, pak zadržet dech a plynule upažit. S výdechem připažit.