Dýchání

 "Jako žáci především musíte začít s dýcháním." Učitel


O dýchání

Když nedýchate správně, trávení nefunguje správně; pokud není trávení správné, i krevní oběh nefunguje správně; pokud krevní oběh není správný, i myšlení a city nejsou správné.
Když člověk dýchá vstoje, zasahuje se hlavní mozek. Dalším způsobem dýchání je vsedě, tehdy se ovlivňuje periferní nervová soustava. A můžete si i lehnout s rukama pod hlavou s otevřenými dlaněmi. Pak přijdete do styku se silami země. Páteř by měla být rovná.
Všechny tři způsoby mají specifické výsledky.
Nádech by měl být pomalý a hluboký. Zadržení by se mělo postupně prodlužovat, aby organismus měl čas přijat nejen kyslík, ale i pránu, která proniká vzduchem.
Výdech by měl být také pomalý a hluboký. Po výdechu se nikdy nezadržuje vzduch. Dýchá se nosem.

Počítat podle tepu srdce.
Při dýchání jednou nosní dírkou se druhá nosní dírka jemně přitlačí palcem, netlačí se silně.
Dechová cvičení se mají provádět před jídlem nebo 2-3 hodiny po jídle. Je dobré provádět je venku.
Při nádechu, zadržení a výdechu musíme cítit a myslet pozitivně.
Při nadechování si uvědomte, jak přijatá prána proniká celým organizmem, jak jde do všech orgánů a soustav těla.
Při zadržování dechu si uvědomte, jak je tato prána vstřebávána všemi buňkami těla, všemi orgány a jak jim přináší sílu, zdraví, život a obnovení.
Při vydechování si má člověk uvědomit, jak všechny buňky, orgány, soustavy, naplněné životvornou sílou jsou již plně aktivní a projevují ve svých činnostech životodárné síly, které přijaly.
Mechanické zadržení dechu nestačí. Především by se měl člověk snažit spojit dýchání se sluneční pletení. Sluneční pleteň je centrem člověka a jeho skutečné srdce žije tam. Na levé strane hrudníku je fyzické srdce, ale duchovní srdce, které řídí, je sluneční pleteň. Když nepřekážíme sluneční pleteni, pak je dýchání správné a my přijímáme hojnost v Životě. Sluneční pleteň je místo, kterým člověk komunikuje se Sluncem nebo s centrálním místem Života. Nejprve se člověk musí spojit přes toto centrum se Sluncem, ale nejen s viditelným, ale také s tím Duchovním sluncem, které vychází v jednom rozumném světě.
Existuje jedna prá?a, která se přijímá levou nosní dírkou a druhá, která se přijímá pravou. Přes levou se přijímá magnetický proud, který je ve spojení se sluneční pletení. Nazývá se Sluneční proud. A přes pravou nosní dírku se přijíma elektrický proud nazývaný Měsíční proud. První má spojení se srdcem a druhý s myslí. Když chceme rozvíjet více srdce, vdechujeme více s levou nosní dírkou a vydechujeme pravou. A když chceme rozvíjet mysl, vdechujeme přes pravou a vydechujeme přes levou nosní dírku. Vytváříme tak rovnováhu mezi myslí a srdcem, a také mezi elektřinou a magnetismem. A když střídáme dýchání - jednou přes levou a pak přes pravou, vyrovnáváme oba proudy.
Když vydechujeme vzduch s pištěním, cvičí to plíce, aby se zesílily, a když ho vydechujeme dechem, pročišťuje se nervová soustava.
Když se hádate a jste nervózní, znamená to, že nedýcháte hluboce. Když se necítíte dobře a jste neklidní, proveďte dechové cvičení. Dýchejte hluboce a zadržte do 100 .
Když vás bolí žaludek, udělejte čtyřikrát denně 6 dechových cvičení a přejde vás to.
Ti, jejichž pleť je vrásčitá, když začnou hluboce dýchat, po 3-4 měsících jejich vrásky se vyhladí.


Dechová cvičení
- nádech - počítat do 16
zadržení dechu - 16
výdech 32
Cvičit 3x denně - ráno, v poledne a večer
Provádějte toto cvičení po dobu 2-3 měsíců se stejným počítáním.

- Vdechujte pomalu a hluboce
zadržte co nejdéle
vydechujte co nejpomaleji.
Postupně prodlužujte dobu zadržení - minutu, minutu a půl, dvě atd.
Toto cvičení zvyšuje schopnost zadržet vzduch.

- Nádech 10 sekund
zadržení 10 s
výdech 10 s
Během této doby ať se vaše mysl zabývá vznešenými myšlenkami.
Cvičit ráno, v poledne a večer po 10 min.

- Nádech přes levou nosní dírku - počítat do 4
zadržení - 16
výdech přes pravou nosní dírku - 8
Totéž obráceně - nádech přes pravou nosní dírku, výdech přes levou.
Cvičit ráno, v poledne a večer 10-krát.

- Nádech přes levou nosní dírku - počítat do 7
zadržení - 10
výdech přes pravou nosní dírku - 9
Cvičit ráno a večer 6-krát.
V ranním cvičení se nadechuje přes levou nosní dírku a večer přes pravou.

- Nádech přes levou nosní dírku, výdech přes pravou - 5-krát
Pak naopak, nádech přes pravou a výdech přes levou - 5-krát

- Nádech - počítat do 8
výdrž - 10
výdech - 12
Každý den prodlužujte nadechování o 1 a výdrž a výdech o 2. Toto cvičení se provádí ráno, v poledne a večer.

- nádech, výdrž, výdech - do 6 - 3-krát , pak nádech, výdrž, výdech - do 10 - 3-krát.


Dechová cvičení doprovázená formulemi

Vzduch se vdechne levou nosní dírkou a v duchu se říká:
"Jenom Boží láska je láskou!"
Vzduch se na chvíli zadrží a vydechuje se přes pravou nosní dírku, přičemž se opakuje stejná formule.
Toto cvičení se provádí 10-krát ráno, v poledne a večer.

Nádech přes levou nosní dírku a zároveň se v duchu vyslovují slova:
"Buď oslaveno jméno Boží ve mně."
Při výdrži se vyslovují slova:
"Ať přijde království Boží a Boží pravda do mně."
Při výdechu : "Buď vůle Boží."


Provádí se po dobu pěti minut. Tělo je vzpřímené.
Nádech i výdech je pomalý a prodloužený.
Zadržení trvá co nejdéle a čas se postupně prodlužuje.
Při nádechu: "Děkuji Ti, Pane, že mohu přijat čerstvý vzduch, do kterého jsi vložil Svůj Život".
Zadržení: "Těší mne, že můžu myslet na Tvou přítomnost."
Při výdechu: "Ať hlásám Tvé Slovo".


Při nádechu: "Pane, děkuji Ti, že přijímám Tvoji Lásku spolu se vzduchem".
Při zadržení: "Pane, Tvá Láska mě osvěcuje a proniká do mého těla, mysli, srdce, duše a ducha."
Při výdechu: "Projevuji Tvou Lásku ve svém životě. Světlo Tvé Lásky posílám do světa."

Při nádechu: "Sila, život, zdraví" - 3-krát.
Při zadržení: "Sila, život, zdraví" - 3-krát.
Při výdechu: "Sila, život, zdraví" - 3-krát.