Paneurytmie

28 cvičení
(po 13. cvičení partneři v každé dvojici si vyměňují místa)Sluneční paprsky


Pentagram
(Pohyb každého Pentagramu je kolem středu, proti směru hodinových ručiček.)


- Podívejte se na film o Paneurytmii


1. Co je to Paneurytmie?
Paneurytmie je posvátný tanec, ve kterém se spájí pohyby, hudba a text. Tančící se pohybují v kruhu v párech a sledují rytmus za tím účelem vytvořených melodií. Význam tohoto tance se nachází v etymologii slova Paneurytmie - univerzální kosmický rytmus. Vytvořený na základě pohybu nebeských těles (planet, hvězd), tento tanec má tři části:
- 28 cvičení
- Sluneční paprsky (12 paprsků po 6-ti párech + vnější kruh)
- Pentagram (každý pentagram po 5-ti párech)
Celková doba trvání paneurytmie je přibližně 1 hodinu. Počet účastníků v Paneurytmii je neomezený. Hudbu interpretují různé nástroje. Přednost mají housle, které interpretují melodii nejblíže k lidskému hlasu.

2. Kdy a kde se provádí Paneurytmie
Paneurytmie se provádí od 22. března do 22. září brzy ráno, v přírodě. Tam čistý vzduch a světlo svobodně vchází do lidského těla a obnovují ho. Od prvních dnů jara do konce léta energie, které působí v přírodě jsou pozitivní. V té době prováděná Paneurytmie umožňuje lidem, aby se s nimi spojili a využili jejich síly.
Paneurytmie se může provádět i v ostatních dnech roku, ale pak je účinek menší.

3. Jaké je působení Paneurytmie?
Působení na fyzický stav.
Pod vlivem rytmické pohybové aktivity se zvyšuje vytrvalost, pružnost a síla těla. Během tance jsou zapojeny všechny skupiny svalů a rovnoměrně se zatěžují horní i dolní končetiny. Tanec venku, na čerstvém vzduchu a plynulé hluboké dýchání zlepšují krevní oběh. Má to léčivý účinek na dýchací soustavu a normalizuje krevní oběh. Zlepšuje se svalový tonus, kondice organismu a krevní oběh, což usnadňuje práci srdce.
Působení na psychický a duševní stav.
Zvládnutí koordinace pohybů zlepšuje schopnost koncentrace a zajišťuje vytrvalost pozornosti. Obohacují se poznávací procesy obrazného a pozitivního myšlení, emociálního zážitku pod vlivem hudby a textů jednotlivých cvičení. Vnímání a představy jsou plnější. Zdokonaluje se proces myšlení. Skupinový tanec vychovává řadu osobnostních vlastností - je to schopnost zapojit se do společného rytmu, spolupráce a vzájemná podpora. Rozvíjí se snaha o dobrou vůli, komunikaci a pozitivní postoj k ostatním a k životu. Pocit společné harmonie má pozitivní psycho-fyziologický účinek na růst účastníků.
Vztah k přírodě.
Provádění Paneurytmie v přírodě rozvíjí schopnost mít k přírodě pozitivní vztah a prožít krásu přírodních jevů. Tak Paneurytmie napomáhá ekogologické výchově účastníků.

4. Kde můžeme koupit audio a video záznamy s Paneurytmií?
Nakladatelství BÍLÉ BRATRSTVÍ
E-mail: izdatelstvo@beinsadouno.org

5. Paneurytmie ve světě
Paneurytmie je svého druhu jediný systém duchovního a fyzického zdokonalování. Ještě v době Učitele přicházeli lidé z různých částí světa, aby se naučili tento tanec .
Profesor Alfred Lemonie z university v Toulouse, v roce 1939 v Sofii říká:
"V našich neklidných mechanizovaných západních zemích, v našich umělých a smutných městech, hudba a paneurytmie jsou nejlepším prostředkem k posílení ducha a sjednocení duší."

Dnes po celém světě existují skupiny, které se učí a praktikují Paneurytmii.
  - Paneurytmie ve světě - video.


Internetové stránky věnované Paneurytmii:
Komise Paneurytmie Společnosti Bílé Bratrství - http://panevritmia.info/
Paneurytmie v USA - http://www.paneurhythmy.us/

Lekce Paneurytmie - http://panevritmia.info/


Audio    

Paneurytmie

Simeon Simeonov  

download

Paneurytmie

Rila, 2003.   download

Paneurytmie

Filip Stoicev   download

Paneurytmie

Yoana & Bojidar   download

Paneurytmie

aus Brasilien   download

Paneurytmie

P.Ganev & T.Petrova   download