Omraam Mikhaël Aivanhov



Narodil se v roce 1900 v dnešní Makedonii, původem Bulhar. V roce 1917 se ve Varně setkává s Učitelem Petrem Danovem. Od té doby se Michail Ivanov stává jeho žákem a začíná se účastnit jeho přednášek.

Od roku 1937 žije ve Francii. Jeho hlavním úkolem je popularizovat Učení. 29. ledna 1938 přednesl svou první přednášku v Salle de Luxembourg v Sorboně v Paříži.

V roce 1939 přichází do Bulharska k Učiteli skupina francouzských intelektuálů. Jeden z nich sdílí:
"Před několika lety přišel jeden z vás do Francie, aby nám přinesl zprávu, kterou veřím, že málo lidí na celé Zemi a všech dob měli to štěstí uslyšet.
Proto bych rád začal tím, že posílám tomuto bratrovi naše krásné myšlenky, naše hluboké uznání za všechny dobré věci, které nám přinesl.
Když jsme uviděli Rilu a východ slunce, přesvědčili jsme se, že všechno, co obsahovala jeho slova, je jednou velkou skutečností. "
"Učiteli, chceme vám vyjádřit svou hlubokou vděčnost za ta požehnání, kterými jste nás zahrnul. Z celého srdce vám děkujeme, že jste nám poslal do Francie jednoho ze svých žáků - Michaila Ivanova."
(citáty jsou z knihy "Učitel", tiskárna Izgrev , 1946, str. 58-59)

V letech 1937-1959 uskutečňuje Michail Ivanov řadu přednášek.

11. února 1959 odchází do Indie, kde se setkává s různými Učiteli.

Dne 17. června 1959 bylo jeho první setkání s Babádží, stejným Babádží, o kterém Yogananda mluví ve své knize "Životopis jednoho jógína".
Neem Karoli Baba mu dává jméno Omraam.
Po návratu z Indie pokračoval v přednáškach. Hlavně v centrech Sevr a Bonfen.

Po roce 1967 začíná řada cest za účelem popularizace Učení. Navštěvuje mnoho zemí a setkáva se s hlavami států.

V roce 1981 přijel do Bulharska na pozvání bulharské vlády u příležitosti 1300 let založení Bulharského státu.

25. prosince 1986 skončil svou pozemskou cestu.

Učitel se svými žáky, čtvrtý zleva doprava je Michail Ivanov

Přednášky
Přednášky Omraama Michaila Ivanova vydalo nakladatelství Prosveta ve 32 svazcích v několika jazycích.