Okultní vědy

"Ve světě existuje jedna lóže moudrých lidí, kteří se scházejí diskutovat o různých vědeckých otázkách jen jednou za rok. Tito vědci ví o Zemi mnohem víc než soudobí vědci, ale co se týče budoucnosti Země, i oni mají jen své předpoklady.
Kromě této lóže na Zemi, existuje také jiná na Slunci, která určitě zná nejen minulost Země, ale i její budoucnost. "
Učitel

Lidstvo prošlo dlouhou cestu vývoje a dnes už může částečně porozumět velkým tajemstvím, uloženým a přenášeným po staletí pokročilými dušemi v tzv. okultních školách.

Slovo "okultní" znamená tajný, skrytý. V okultních školách se studují jevy a síly nesrozumitelné kvůli jejich abstraktnímu charakteru. Z druhé strany jsou tajné, protože existuje nebezpečí, že některé metody zneužijí zlomyslní lidé a budou použity pro trestné a ziskuchtivé účely. Okultní střediska existují od dávného starověku. Doprovázejí vývoj lidstva. Okultisté jsou všichni velcí Učitelé, jako je Manu a Buddha v Indii, Konfucius a Lao-c' v Číně, Zarathustra v Persii, Hermes v Egyptě, Mojžíš, Orfeus, Pythagoras, Kristus a Beinsa Duno (Učitel).

Nejznámější odvětví okultismu jsou:
- alchymie
- astrologie
- kabala
- frenologie
- fyziognomie
- grafologie
-chiromantie
- numerologie

Aniž by popírali vědecké výsledky, okultisté studují a vysvětlují "nadpřirozené" jevy, které pro ně jsou skutečné a vědecké. Pro ně viditelné je neviditelné pro nás, protože ještě nemáme příslušné orgány a smysly. Na rozdíl od oficiální vědy, která ve většině případů studuje pouze fyzický svět, okultní věda studuje ještě dva: Duchovní a Božský.

V minulosti okultní věda a náboženství existovaly v chrámech společně a mírumilovně. První křesťané jsou posvěcení. Později oficiální církev popírá a zakazuje okultní metody duchovní práce. Okultisté jsou pronásledováni a zabíjeni.

Dnes nepochopené pravdy, které okultisté obhajovali tisíce let, se potvrzují a vědecky dokazují. Není pochyb o "auře" člověka. Nyní se zkoumá nejen jeho fyzické tělo, ale i všechna ostatní. Potvrzují se tím slova Učitele, která se týkají neviditelného, o které musíme usilovat, ale kvůli své momentální nedokonalosti jsme toho ještě nedosáhli. To ovšem vůbec neznamená, že to neviditelné neexistuje.