Učení a moderní věda

Učení Učitele Petra Danova je nauka o životě, která je proniknutá vírou v Boha. On sám dělá následující charakteristiku: "Moje učení je nauka a víra." A ještě: "Aby měl život smysl, člověk si musí vytvořit filozofii, kterou bude sledovat ve všech případech. Musí vědět, odkud přichází a kam jde. "

Ve svých besedách a přednáškách Učitel často používá příklady, které představují úspěchy moderní vědy. Jsou z oblasti chemie, filosofie, fyziky, biologie, matematiky, astronomie atd. Vědecké authority jsou: Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Hermann Weil, Leibnitz, Lobačevskij a další. Pro Učitele prostřednictvím poznávacího procesu vědy se člověk přibližuje k podstatě života a chápe, že svět je nekonečný, majestátní a nevyčerpatelný. Proto jedním z doporučení, které dává svým žákům, je neustále studovat, majíc na zřeteli své možnosti a okolní svět.

Učitel dává další velmi cenné doporučení: "Mnoho našich vědeckých poznatků může být nepravdivých díky nedokonalosti našich smyslů. Proto úkolem vědy je osvobodit se od cizích vlivů, proniknout hlouběji do podstaty jevů a správně je ohodnotit. "

Pro některé soudobé čtenáře je slovo Učitele elementární a nevědecké. Ale není tomu tak, naopak - jeho učení je geniální. Svým učením, s přihlédnutím k mnoha okolnostem (např. jako je různorodé publikum), Učitel dokázal představit velké pravdy přístupným jazykem, dotknout se srdce a mysli všech svých posluchačů, naučit je uvést učení do praxe, a tím udělal vědu živou.