Modlitba

"Modlení znamená obrátit mysl, srdce, duši a ducha k tomu zdroji Života, z něhož jste vyšli."
Učitel

Modlitba je výsostným stavem duše, skrze který člověk vstupuje do vědomého a rozumného vztahu s bytostmi, které dokončily svůj vývoj.

Pravá modlitba probouzí podvědomí a nadvědomí člověka, tj. Božské v něm.

Modlitba je pro duši nezbytná. Je to první znamení, že člověk vstoupil na Božskou cestu. Proto vždy, když dostanete náladu na modlitbu, modlete se. Odklad může způsobit, že Duch už nepřijde. Modlitba je nejsilnějším aktem v lidském životě. Je schopna soustředit myšlení, city a vůli člověka v jedno. Modlení a zpěv živí duši člověka.

Modlitba představuje velkou úctu, velkou lásku, kterou musíte mít k oné prvotní příčině, která nám dala život. Je způsobem spojení člověka s přírodou.

Modlitby lidí jsou zapotřebí ke stažení všech energií z neviditelného světa, které budou použity pro vývoj celého lidstva.

Modlitba představuje duchovní způsob dosažení lidských přání.

Každá modlitba je tvůrčí čin, vytváří podmínky pro růst duše.

Modlitba tonizuje srdce. Když se člověk modlí, to znamená, že vyživuje své srdce.

Každá modlitba může působit, jen když je doprovázena Láskou, protože člověk nemůže vyslovovat modlitbu, dokud Duch nenaplnil jeho srdce, protože Božský Duch je ten, kdo ji vyslovuje. Modlitba je namíření srdce k Bohu a soustředení mysli, abychom mohli vnímat jisté Božské proudy. Ty musí projít tvým srdcem, musíš je pocítit a pak se můžeš modlit. Proto srdce musí být horké a otevřené, aby mohly projít tyto Božské proudy a aby zajistili tvé potřeby nahoře i dole. Andělé, kteří jsou v kontaktu s tebou, ti ukážou, co nejvíc potřebuješ.

Kdo se modlí ze srdce, určitě dostane odpověď. Ale nepřejte si, aby byla vždy pozitivní. Někdy vaše přání neodpovídají vaší Božské cestě. Modlíc se zjistíte, zda jste na ní nebo mimo.

Jak se modlit?
Budete se modlit vstoje, s otevřenýma očima, s rozevřenýma rukama, s pohledem přímo vpřed, na východ.
Nejprve se pomodlete za nezbytné, bez něhož v daném případě nemůžete být. Mějte jen jedno přání. Modlete se pomalu, vyslovujte jasně a v duševní pohodě.
Nepoužívejte dlouhé modlitby. Nezískáte tím milost Pána.
Nečtěte stále stejnou modlitbu. (Výjimkou jsou pouze modlitby, které dává Učitel na každý den.)
Zapamatujte si, modlit se znamená zbavit se všech negativních myšlenek a pocitů a čistý předstoupit před Boha.