Rozjímání

1. Rozjímání o verších z Bible
2. Rozjímání nad myšlenkami z knihy: Myšlenky na každý den
Každý rok se vydává kniha Myšlenky na každý den. Obsahuje myšlenky z přednášek Učitele.
-----
Charakteristickým rysem snaživého člověka je to, že vždy začíná od malých veličin a postupně jde ke větším. Když začne jednu práci, malou nebo velkou, dělá ji do konce.
------
Nenavštěvujte různé domy a rodiny, když jste velmi smutní, aby se vám ulevilo. Nenoste své smetí ke svým bližním.
----
Když nikoho nebudete roztrpčovat a urážet, budete mít více přátel, více lidí, kteří vás budou mít rádi.
----   
Jako žáci se nesmíte přeceňovat ani podceňovat. Považujte sebe za takového, jakým skutečně jste.
-----
Člověk musí být odolný, nesmí podléhat slabému větru, ale i rozumný, aby se nevystavoval přírodním živlům.
-----
Kdy člověk pochopí vnější stránku fyzického života a vnitřní stránku duchovního života, vstupuje už do Božského světa - zákona jednoty.

3. Rozjímání nad myšlenkami z knihy "Svět Velkých duší"
---
Život bez ctností je jako zahrada bez květin, jako stromy bez ovoce.
---
Nepřivazujte zvonečky na své ctnosti.
---
Nehledejte to, co nepotřebujete.
---
Neplačte nad tím, čeho jste nedosáhli.
---
Nestávej se předčasně bránou světa, neboť všichni projdou přes ni.
---
Nekaž to, co příroda zařídila. Nedávej jí rady, co má dělat, nesoutěž s ní a nic jí násilím neber.

4. Rozjímání nad myšlenkami z knihy "Posvátná slova Učitele"

Děkuj za nejmenší radost a za největší smutek.

Nenechte se vyvést z míry formami, ale vizte ducha věcí.

Úspěchy žáka závisí na bystrosti vědomí: aby sledoval své projevy, aby se neopustil, aby nepodléhal lenosti, aby se neustále korigoval, aby byl naprosto přesný při plnění svých slibů. Přesnost je harmonie, takt, hudba. Žák musí nejen nabývat znalostí, ale i vědět, jak je používat, a vždy být připraven je použít.

Žák se neuráží, ale vždy hledá dobro ve slovech, která mu byla řečena.

Jak chceš být milován, tak miluj. Jak chceš, aby si tě vážili, važ si jiných.
Žák se odlišuje od ostatních svou měkkostí, čistotou, skromností, inteligencí, důvtipem a sílou. Když nerozšiřuje světlo po celém světě, čemu se naučil?

5. Rozjímání nad myšlenkami z knihy "Odkaz barevných paprsků"
Tuto knihu dával Učitel osobně nejschopnějším žákům.