Stravování


Příroda vytvořila rozmanité potraviny a každý musí mít potravu, vhodnou pro jeho organismus. Každý člověk, každý národ, každá společnost si musí vybrat vhodné jídlo, kterým dosáhne nejlepších výsledků.

Soudobí vědci mluví o mase jako o silnějším jídle, ale škodlivějším pro zdraví. Obsahuje více jedů a člověk se stáva hrubý, krutý. Přežvýkavci, podobně jako vegetariáni, se dostali k vyššímu vědomí než masožravci. Když je zabíjejí, prožívají zvláštní strach, který vytváří v jejich těle určité toxiny.

Jezení je věda o transformaci energie z jednoho stavu do druhého. Je to transformace hrubé energie na rozumovou energii. Jakmile se najíte, začnete zpívat, a tím se rozumová energie promění na duchovní.

A co se týká modlitby, ta je zákon o transformaci rozumových energií.

Absolutně není dovoleno, aby se žák přejídal. Má přestat jíst ve chvíli, kdy pocítí, že je mu jídlo nejpříjemnější. Zdravý člověk jí střídmě a v pohodě a jeho žaludek je vždy v pořádku.

Žvýkání má být klidné, energické, aby se jídlo rozmělnilo na kaši, teprve pak se posílá do žaludku.

Při žvýkání jídla životodárná energie prochází jazykem a ukládá se v nervové soustavě. Čím více budete žvýkat jídlo, tím více energie vnesete do nervové soustavy. Prostřednictvím jazyka se energie přenáší do mozku a odtamtud do srdce.