Pravidla stravování


Všechno, co je jednotvárné, je nebezpečné.

Jednotvárnost v stravování je také nebezpečná.

Večer se má jíst před západem slunce a ráno nikdy nejíst před východem slunce.

Síla potravy je v kvalitě, nikoliv v množství.

Jezte nejzdravější potraviny a nikdy nepřejídejte.

Dobré potraviny jsou ty, které se mohou nejsnadněji strávit a ze kterých zůstávají co možná nejmenší zbytky.

Žádný spěch během jídla.

Jídlo má být vždy čerstvé.

Nejíst příliš horké jídlo, ani příliš studené.

Je dobré během jídla poslouchat hudbu. Při jídle člověk potřebuje veselou, ale ne hravou hudbu.

Člověk musí jíst přesně načas, nikoliv v určitou hodinu, ale když se projeví síly v jeho organizmu, t.j. když ucítí vnitřní hlad.

Nikdy nejezte, když se necítíte dobře. Jezte jen tehdy, když máte hlad.

Je zdravé jíst v dobré náladě, tj. když cítíte radost z jídla.

Příliš mnoho jídla vyčerpává lidský organismus.

Čím více člověk jí, tím méně si pamatuje. Žaludek je schopný strávit hodně, ale paměť se zatěžuje a oslabuje.

Když člověk přetíží žaludek víc, než je to nutné, v žaludku a ve střevech zůstává nezpracovaná část jídla, která se začíná rozkládat a tvoří jedovaté plyny.

Nikdy nepřipusťte, aby vám vařil nemocný člověk. Když žena připravuje jídlo má zpívat, pak bude jídlo mnohem chutnější a zdravější.

Máte nějaké ovoce, hrušku, například. Nezačínejte ji jíst okamžitě. Počkejte, prohlídněte si ji, popřemýšlejte o ní trochu. Ty bytosti, které vytvořily tento plod, nashromáždily v něm sluneční paprsky, kondenzovaly v něm sluneční energii. Máte za úkol vytáhnout toto světlo a vnést ho do svého těla.

Po ovoci nikdy nepijte studenou ani horkou vodu. Před jídlem můžete pít vodu, ale není dovoleno bezprostředně po jídle.

Dodržováním těchto pravidel budete zdraví, energičtí a silní.