StravováníPodle Učitele Petra Danova pod pojmem stravování se v širokém slova smyslu rozumí proces přijímání nových sil v přírodě. Není to jen fyzický proces, ale také duchovní. Stravování je věda o transformaci energie z jednoho stavu do druhého, hrubé energie v rozumovou. V něm je skrytá velká Božská síla. Prostřednictvím jídla člověk může přijímat život, dostat se do kontaktu s ním a obnovit se.


  • Stravování
  • Pravidla stravování
  • Jídlo podle dnu v týdnu
  • Voda