Spojení mezi ideami Učitele Petra Danova
a jiných náboženských a filosofických systémů.

1. Duchovní a filozofické nauky ve starověké Indii
- teze panteismu (hinduismus);
- představa, že jednotliví jedinci jsou projevem věčného Ducha, ke kterému se snaží dostat jako ke konečnému cíli (brahmanismus);
- myšlenka, že lidské vztahy by měly být uvedeny do souladu s univerzálními zákony a že základním principem lidského chování je láska k bližnímu (buddhismus);
- nenásilí vůči okolnímu světu;
- nesmrtelnost duše;
- zákony karmy a inkarnace.

2. Pythagoreismus ve starověkém Řecku (6.st. př.n.l.)
Považuje inkarnaci za příležitost k pročištění a zdokonalení, protože duše je spojena s Bohem.

3. Myšlenky Platona (427 -347 př. n.l.)
Duše je nesmrtelná, má božský původ a představuje opravdového člověka.

4. Egyptský hermetismus
Existuje věčné vzkříšení a nerozlučné spojení mezi Bohem, přírodou a člověkem. Bůh miluje člověka a proto mu odpouští.

5. Myšlenky Lva Tolstého
Bůh se může poznat jako Láska. Duše je nesmrtelná. Člověk se musí vzdát svého sobectví.

6. Antroposofie Rudolfa Steinera
Člověk se může rozvíjet vlastními silami a vytvořit "království Boží na zemi" a očistit se od svých hříchů tím, že bude žít podle Božího zákona. Role člověka je důležitější než dodržovat předurčení osudu. Člověk má velký potenciál, protože jeho duše je částí Boha, prvotní Božskou jiskrou. Když do života uvedeme učení o Lásce, které je pravým Kristovým učením, pak přijde i "Království Boží na zemi."

7. Teorie intuice Henri Bergsona
Intuice je jednou z nejdůležitějších vlastností formující se 6. rasy.

8. Křesťanství
Křesťanství není příbuzný nábožensko-filosofický systém, ale stejné učení jako Učení Učitele. Učitel vysvětluje rozdíly mezi těmito dvěma teoriemi tvrzením, že ne vše, co řekl Ježíš Kristus je zapsáno ve čtyřech kanonických evangeliích. Stejně tak některé ze zaznamenaných kázání a poučení Spasitele potřebují moderní interpretaci. Učení Učitele Petra Danova osvětluje evangelické pravdy a Kristovo zvěstování z pozice okultismu, aby mohly být správně pochopené.