Význam některých písní

Fir-fur-fen

Tato píseň je určená pro lepší tonus a léčení - reguluje proudy sil v člověku, uvádí jej do souladu s přírodou. Slova jsou v starém posvátném jazyce, nedají se doslova přeložit. Přibližný překlad - "Bez obavy a bez temnoty".

Fir-fur je to, co řídí člověka, a fen je to, co odstraňuje překážky, pročisťuje. Tao je to, co obklopuje a chrání člověka jako prostředí, do kterého je ponořen. Tao znamená Absolutní, Neprojevené, Nekonečné. Bi - to, co se projevuje. Aumen znamená všechny vlastnosti, které jsou obsaženy v Božském - vše, co potřebuje vzrůst a projevit se ve své úplnosti.


Aum

Tímto cvičením má člověk chránit posvátné v sobě. Je to převzaté z jedné staré posvátné písně. Když člověk zpívá posvátné písně, měl by otevřít svou duši jako květ ve světle neviditelného světa, dostat se do polohy a stavu čistého, bezstarostného dítěte, beze strachu před všemi kolem něj. V takovém stavu se sloučí s bytostmi Rozumného světa a je to jediný způsob, jak pochopit, co je to hudba, co je to zpívání, co - nauka. Jsi-li smutný, jsi-li nemocný, jsi-li unylý, řekni toto slovo několikrát. Aum je slovo Ducha. Když zazpíváte toto slovo v jeho jazyce, porozumí vám a pomůže vám.


Bahar Benu Aba

Modlitba žáka
Toto cvičení by se mělo zpívat soustředěně, výrazně a měkkce.
Mahar znamená Velký, Benu - Ten, kdo žehná
Abba - Otec všeho
Mahar je nejpříjemnější místo, kam můžete sestoupit.
Benu je nejpříjemnější vysoké místo, kam můžete vystoupit.
Aba je nejpříjemnější rovné místo, kde můžete pracovat a žít.


Neva Sansu

Pláč adepta
Slova jsou ve starém posvátném jazyce. Neva Sanzu ukazuje duchovní cestu, která není rovná, bez překážek. Zde je třeba sestoupit z výšky do údolí, kde se má vyřešit nějaký těžký životní problém.
Je to jedna z písní adeptů, jejíž původ sahá do dávné minulosti.


Kiamet Zenu

Kiamet Zenu znamená, že vstupujete na krásné místo, tak krásné, že nevíte, kam se nejdřív podívat. Slovo Kiamet znamená Velké v životě, to, co se skrývá v čase a prostoru.

Představuje počátek věcí, to, co dává podnět k tvoření. Znamená rovněž sílu, s jejíž pomoci je třeba bojovat, vyhrát nad omezením a začít obrození.


Vnitřní hlas Boží
Meditace

Text je napsán ve starém posvátném jazyce. Kdyz se zpívá soustredene, s mystickým rozjímáním, muze dojít k vnitrnímu osvícení a k intuitivnímu proniknutí do síly a významu slov.


Věčná pravda, která je Bohem lásky

Text je ve starém posvátném jazyce. Zpívá se o první Velké Duši, nositelce Lásky. Tato píseň by se měla interpretovat jako meditace, soustředěně s mystickým rozjímáním.

Pochod světlých sil

Vítězný pochod světlých sil v živé přírodě, které nastupují svým charakteristickým rytmem. Pod vlivem tohoto rytmu se člověk může spojit s těmito silami, vystoupit do jejich světa.


Jsem cizincem v tomto světě

Tato píseň je modlitbou Učitele, který byl "Cizincem v tomto světě." Cizinec pro všechny na zemi a pro vše pozemské, znal pouze Boha. Pouze k Němu poslal svou odevzdanost a modlitbu. A Pán Bůh přijal tuto modlitbu.