Roky a události

 

1864 - 11.červenec (29. červen podle starého kalendáře) (12.červenec v 20. století)
Narodil se ve vesnici Nikolaeva (Chadarča), kraj Varna, v rodině kněze Konstantina A. Danovského.
O rodokmenu Učitele (kniha)


1886 - Své středoškolské vzdělání absolvoval ve Varně a Svištovu, poté krátce působil jako učitel ve vesnici Chotanca, kraj Ruse.1888 - Odjíždí do Ameriky, kde absolvoval teologii a kurz medicíny na univerzitě v Bostonu.

1893 - píše diplomovou práci Migrace a christianizace germánských kmenů na Teologické fakultě Bostonské univerzity

1895 - Návrat do Bulharska.


1895-1900
Po dlouhém odloučení o samotě, kdy se věnoval meditaci a rozjímání, modlitbám a hluboké vnitřní práci, se mu dostalo posvěcení.


1896 - Vyšla jeho kniha Věda a výchova.


1898 - Začíná se stýkat se svými prvními žáky.
Denník Učitele (kniha)


1900 - V červenci zve do Varny na setkání své první tři žáky: Peňo Kirova, Todora Stoimenova a dr. Georgi Mirkoviče. Vlastně je to První shromážedění (sabor).

1901 - Začíná cestovat po celém Bulharsku, toto cestování trvalo 11 let - pořádá besedy a uskutečňuje phrenologický průzkum - studuje základní vlastnosti Bulharů.1900-1915
Jednou do roka, v srpnu, uskutečňuje setkání „Řetezce“ – jedná se o duchovní akce, kterých se účastní pouze pozvaní lidé.

1906 - Natrvalo se usídluje v Sofii, na ulici Opalčenska č.66, kde občas pořádá v neděli veřejné přednášky.


1912 - Píše knihu „Odkaz barevných paprsků Světla“ ve vesnici Arbanasi, v blízkosti starého bulharského hlavního města Veliko Tarnovo.

 

1914 - Začíná pořádat pravidelné nedělní besedy pro veřejnost v Sofii.


1917 - Byl internován na krátkou dobu do Varny.

1922 - Učitel otevírá Školu, na které přednáší pro Třídu mládeže (Speciální) a pro Obecnou třídu.


1927 - Byl postaven Salon Východu slunce a duchovní život Bratrstva se soustřeďuje tam. Také Učitel se tam přestěhoval.


1929 - První letní tábor u Sedmi Rilských Jezer. Táborování tam se stalo tradicí v životě Bílých bratří.
Rozhovory u 7-mi jezer (kniha)1933 - Učitel ukazuje první cvičení Paneurytmie, dokončené v roce 1942.1944 - Spolu se skupinou žáků Učitel prožívá nejhorší měsíce války ve vesnici Marčaevo, nedaleko Sofie.
Pramen dobra - poslední slova (kniha)

1944 - 27.prosinec
Učitel ukončil svou pozemskou upouť v Sofii, zanechávajíc ve svých besedách a přednáškách nesmírné duchovní bohatství pro všechny, kteří hledají Pravdu.


Video