Velké Vesmírné Bratrství

„Existuje velký vesmírný organismus dokonalých, velmi pokročilých bytostí, které tvoří Velké Vesmírné bratrství. Tyto bytosti jsou nesrovnatelně vyspělejší než nejgeniálnější lidé na Zemi, protože z Prvotního počátku vyšly mnohem dříve než lidé. Prošly určitou cestu vývoje pod vedením Svatého ducha a dosáhly té fáze vývoje, ve které se nyní nacházejí. Tato hierarchie inteligentních bytostí, které ukončily svou evoluci miliony a miliardy lety před lidmi, nyní řídí celý vesmír. Podle stupně poznání a vývoje a podle služby, kterou vykonávají, tyto bytosti jsou uspořádány do organické formy vedení, jejíž stupně jsou známy pod názvy: serafimové - bratři lásky, cherubínové - bratři harmonie, trůnové - bratři vůle. Panovníci - bratři moudrosti a radosti, síly - bratři pohybu a růstu. Mocnosti - bratři vnějších forem a umění, archeové - bratři času, osobnosti a taktu, archandělé - bratři ohně a tepla, andělé - nositelé Života a vegetace, poslední desáté místo zaujímají pokročilé lidské duše. Všichni dohromady představují Velkého Kosmického Člověka. Jedinou velkou komunitou, která nyní existuje ve světě, je Velké Vesmírné bratrství. Jeho členové řídí evoluci lidstva a vedou jej ke světlé budoucnosti. Netvoří nějakou lidmi viditelnou společnost či organizaci. Tvoří živý kolektiv, rozumné společenství, které existuje mimo mravně rozvrácených podmínek, ve kterých žijí lidé. Proto je směšné tvrdit, že sídlo tohoto bratrství je tady nebo tam, uprostřed toho či onoho národa.“