Bulharsko a Balkán - kolébka tisíciletého duchovního života

Od staroveku je Balkán kolébkou duchovního života. Tisíce let pred Kristem, kdy velká cást lidstva tone v nevedomosti a temnote, v této cásti sveta vzplanulo jasné svetlo, které ukázalo lidem novou cestu rozvoje. V posvátném lunu pohorí Rila a Rodopy se vytvárí mystické centrum - Orfeova škola. Tento predstavitel nejjasnejších géniu lidstva se narodil a vyrustal v Trákii, uprostred její majestátní a panenské prírody. Byl to velký mudrc, který byl posvecen do tajemství Egypta, ovládající vyšší znalosti a magické zákony hudby. Orfeus je tvurcem mystické tradice, mystického hnutí, které se stává centrem nové kultury a dává nový impuls bílé rase. Dnešní Rekové považují Trákii (jižní Bulharsko) za zemi svetla, rodište múz. Tam, ve vysokých vrcholech Rily a Rodop se nachází Orfeova svatyne a tam se vyucuje posvátné umení, poezie, hudba, prohlašují se velké zákony života. Pozdeji se Balkány podruhé stávají ohniskem kulturního dení. Pred více než tisícem let se v Bulharsku zrodilo hnutí mezinárodního významu - bogomilství. Bogomilové jsou nositeli opravdového ucení Ježíše Krista. Hlásají jednoduchý, cistý a svatý život založený na lásce, bratrství a rovnosti mezi lidmi. Bogomilství má nejen duchovní charakter, ale usiluje o hluboké sociální reformy v temném období stredoveku. Na pocátku 20. století se Bulharsko a Balkány opet staly kolébkou hnutí všelidského významu. Je to spojeno s novým ucením, Ucením o lásce, které ucitel Petr Danov prináší svetu.
Prichází, aby ukázal novou cestu duchovního rozvoje lidí. Na pocátku století koncí dlouhý cyklus rady kultur, znamenajících sestup, vzdalování se lidstva od Velkého Centra Rozumu. V tom smeru bylo dosaženo krajního bodu a bylo nutné smer obrátit, otocit kolo života a vydat se na novou cestu vzhuru k Velkému zdroji harmonie, k Lásce, která vchází do lidských duší jako nová síla. Do této chvíle se Láska projevovala cástecne, nyní se stává vedoucí silou. Bude organizovat vnitrní i vnejší život a vytvorí novou kulturu bratrství a jednoty. Pred dvema tisíci let Kristus ríká: „V tech dnech mesíc stmavne, slunce nebude dávat své svetlo a hvezdy budou padat.“ Dnes lidstvo procházi ohnem utrpení, které je vlastne požehnáním, prípravou pro pochopení Pravdy. Lidé žízní po Moudrosti a Lásce. Pred nimi je kríštálove cistý ideový pramen - Ucení ucitele Petra Danova. Mohou se sklonit a pít nebo ... projít s opovržením nebo se smyšlenými výmluvami. Buh jim dal svobodnou volbu, ale ... bude žádat odpovednost. A nejvíc od Bulharu, protože oni jsou povinni predat toto svaté Ucení každému, kdo uprímne hledá Lásku, Moudrost a Pravdu, nezávisle na národnosti.




  • Sedm rozhovorů s Duchem
  • Velké Vesmírné Bratrství
  • Výroky slavných lidí o Petru Danovovi