Sedm rozhovorů s Duchem

Ve svém duchovním osamocení Petr Danov je stále otevřený poselstvím Ducha. Neuskutečněná valná hromada v dubnu nezlomila jeho víru. V této, s důvěrou očekávané době pro novou činnost, dostává znamení, že Nebe s ním nepřetržitě pracuje. Od 25. června do 9. července 1900 obdržel sedm poselství, která obsahují rady a poučení – přípravu pro jeho nadcházející duchovní poslání. Jsou krokem k novému chápání života, které bude přes něj předáno lidem. Petr Danov nazval tato poselství „Sedm Rozhovorů s Duchem“.