Венир Бенир

Господи, помагай ми да се проявя, както ти искаш. Всичко да бъде за твоята слава, за доброто на всички.

Киамет Зену

Господи, помогни ми да се увеличи свободата на моята душа, силата на моя дух, светлината на моя ум и доброто на моето сърце.

Аин Фаси

Лекция  

Бершит ба

Аз трябва да бъда здрав, както Бог иска.
Аз трябва да бъда добър, както Бог иска.
Аз трябва да бъда силен, както Бог иска.
Аз трябва да бъда такъв, какъвто Бог ме иска.

Бог е Любов

Отче наш

О, Учителю благати

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията любов.