Наряд

Дaвай, давай Формула за привличане на сила към нас: Eлохим, Нева Сензу (3 пъти) Сила здраве е Богатство Формула за привличане на Светлите същества: Мерухим Али Бехар ( 3 пъти ) Да имаш вяра
Формула за привличане Духа на вдъхновението: Махатма Аоум ( 3 пъти ) Лекция Вдъхновение Молитва на Триединния Бог Духът ми шепне това Отче наш О, Учителю Благати Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията любов.( 3 пъти)