В начало бе словото  

Господи, да бъде Твоето Слово като меден сок за нашите умове. (3 пъти)  

Духът Божи  

Доброта, Истина, красота – това е Любовта. ( 3 пъти)  

Бог е Любов  

Лекция  

Mахар Бену Аба

У Бога всичко е възможно. Аз живея в него и с Неговата мъдрост всичко мога да постигна. ( 3 пъти)  

Венир Бенир

 Отче наш.  

Вътрешният глас на Бога  

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията любов. (3 пъти)