Наряд

В начало бе словото Формула: Господи, благодаря Ти за всичките благословения, които ни изпращаш . /3 пъти/ Духът Божи Формула: Господи, да изгрее слънцето на новия Божествен живот в моята душа. /3 пъти/ Благославяй душе моя Господа Лекция
Скитах се по гори и планини Формула: В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. /3 пъти/ Духай ветре Формула: Само светлия лъч на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. /3 пъти/ На Учителя.