Киамет зену

Господи, Ти всичко можеш и Твоят Дух, който излезе от Тебе, всичко може. И аз чрез Духа, който ме ръководи и упътва, всичко мога.

Махар Бену Аба

Аз разполагам с неизчерпаемо богатство, аз живея в изобилието на Божията Любов, дишам светлината на Божията Мъдрост, движа се във великата Божия Истина, която носи свобода и простор за душите, като раздавам всичко, което си ми дал.

Аин Фаси

 Лекция

 В начало бе словото

Молитва:
Пътя на истината избрах. Ще ходя в Истината Ти. Научи ме Господи , и води ме в пътя си. Проводи виделината си и Истината си – те да ме водят. Придай ми вяра. Вярвам , Господи.

 91 псалом (песен)

Добрата молитва

Поздрав на Учителя

Търсете първо царството Божие и неговата правда и всичко друго ще ви се прибави.( 3 пъти)