Дата: 20.08.2017, Неделя
Цвят: Оранжев
Планета: Слънце
Песен: В начало бе Словото
Храна: ориз, леща, грозде, портокали, мандарини, стафиди, слънчоглед, зеле, овес, ръж, ечемик

Мисъл за деня:
И на другия свят, и на този свят, дето и да е, да бъдете образ на Божията Любов. Да бъдете образ на Божията Любов не както другите. Всеки един от вас трябва да бъде един специфичен образ, не да си приличате... Трябва да има едно голямо разнообразие, да не си приличате един с друг, но всички да бъдете специфични. Като не си приличате – да се допълвате, да се приложи законът на допълнението. Ще се съедините в едно цяло и като съберете всичките части в едно място, и като дойде Бог, през вас Той ще даде това, което липсва. Това е работа само на Бога. И Той като дойде, ще разберете дълбокия вътрешен смисъл на живота, защо светът е създаден по този начин.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът говори винаги Истината.
Упражнение на седмицата:

Съвременните хора дишат бързо и повърхностно, в една минута правят 20 вдишки и издишки. Значи в една минута те взимат 20 въздушни обеди. Това е извънредно много. Като се учи да диша правилно, човек трябва постепенно да намалява вдишките, да дойде до два въздушни обяда в минута. Това се постига постепенно, в продължение на няколко години, а не изведнъж.

Упражнение.
Прави се в течение на пет минути. Тялото изправено.
Вдишването и издишването са бавни и продължителни.
Задържането трае колкото се може повече и времето се увеличава постепенно.

При вдишване:
" Господи, благодаря Ти, че приемам Твоята Любов заедно с въздуха".
При задържане:
" Господи , Твоята Любов ме озарява и прониква в моето тяло, ум, сърце, душа и дух".
При издишване:
" Аз проявявам Твоята Любов в моя живот. Пращам в света светлината на Твоята Любов".

Карта на Паневритмията