Дата: 17.04.2021, Събота
Цвят: Виолетов
Планета: Сатурн
Песен: Бог е Любов
Храна: орехи, бадеми, лешници, кестени, сини патладжани, зрял боб, черна ряпа, кафе, какао, боровинки, шипки ,черупкови и с голяма калоричност плодове

Мисъл за деня:
Като станете сутрин от сън, огледайте се в огледалото и кажете: „Благодаря Ти, Господи, че надеждата е в мен“.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът трябва да бъде тъй чист , че да мирише на нюкс - миризмата на ангелите.


Упражнение на седмицата:

Лявата ръка настрани и нагоре, а дясната надолу. Ръцете трябва да образуват права линия. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата – течението от Слънцето. В това положение ще седите 3 минути, гледайте да усетите влиянието на теченията по ръцете си.
Вие ще видите, че същият закон се спазва и по отношение на мисълта. Безжичният телеграф приема звуковете чрез въздуха, има си един път, чрез който превежда своите вълни. И ние имаме един безжичен телеграф, по който предаваме мислите си. С ръката, дигната нагоре, аз мога да изпратя своята мисъл оттук чак в Америка, в Япония. И онова същество, което е нагласено като мене, ще възприеме моята мисъл и с време ще отговори. По същия закон може да изпратите мисълта си, където пожелаете. Следователно у нас всяко действие при упражненията има смисъл, затова не трябва безсмислено да дигате ръката си. Гледам ви, сега вие правите безсъзнателни движения на ръцете си. Вие сте под влияние. Не, никакви такива движения. Вие се контролирайте с очите си. Най-после, нека да заспиш, но със съзнание. Туй значи един час съзнателен живот. 


Житен режим
Природното земеделие 2020
Карта на Паневритмията


Поредната заповед ''отгоре'':
Пейте и се молете!След края на гледането/ за физическо ниво/, се опитайте да облеете територията на България със светлина /3 мин /.
В края на обливането, очертайте мислено окръжност 3 пъти около България, казвайки и формулата
"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа".
Движението при очертаването е обратно на часовниковата стрелка.
След него кажете три пъти:
"Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов."
и завършете с:
"Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя! "/три пъти/