Дата: 14.07.2020, Вторник
Цвят: Червен
Планета: Марс
Песен: Ще се развеселя
Храна: коприва, червени чушки, домати, лук , чесън, хрян, бяла ряпа, репички; храни, които съдържат лютевина и желязо

Мисъл за деня:
В развитието на човечеството се забелязват две епохи. В първата епоха се роди грехът, а във втората – престъплението, изразено в убийство. Родоначалник на първата епоха беше Ева, жената. Първа жената яде от забранения плод, с което внесе греха в света. Родоначалник на втората епоха беше Каин, мъжът. Той пръв отвори път към престъплението и извърши първото убийство. Значи грехът води своето начало от жената, а убийството – от мъжа.
Мнозина се запитват какво е донесъл Христос на света. Христос донесе две важни неща. Христос каза на жената да не греши, а на мъжа – да не убива. И двата въпроса се разрешават чрез любовта – основа на Христовото учение.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът говори винаги Истината.

Упражнение на седмицата:

Когато сте нервен, разгневен, направете следното упражнение:
Запушете с палеца на дясната си ръка дясната ноздра и през лявата поемете въздух, като броите мислено до 7.
Задръжте приетият въздух, докато мислено преброите до 10.
После запушете лявата ноздра и през дясната изпускайте въздуха бавно и ритмично, като мислено броите до 9.
Сутрин и преди обед ще поемате въздуха през лявата ноздра и ще го изпускате през дясната. Вечер ще поемате през дясната ноздра и ще издишате през лявата. Упражнението се прави 21 пъти на ден, т.е. 7 пъти сутрин, преди обед и вечер.

Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка и за усилване на паметта. То е особено необходимо, когато се изучава някакъв учебен предмет.
Житен режим
Природното земеделие 2020
Карта на Паневритмията


Поредната заповед ''отгоре'':
Пейте и се молете!След края на гледането/ за физическо ниво/, се опитайте да облеете територията на България със светлина /3 мин /.
В края на обливането, очертайте мислено окръжност 3 пъти около България, казвайки и формулата
"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа".
Движението при очертаването е обратно на часовниковата стрелка.
След него кажете три пъти:
"Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов."
и завършете с:
"Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя! "/три пъти/