Дата: 23.06.2018, Събота
Цвят: Виолетов
Планета: Сатурн
Песен: Бог е Любов
Храна: орехи, бадеми, лешници, кестени, сини патладжани, зрял боб, черна ряпа, кафе, какао, боровинки, шипки ,черупкови и с голяма калоричност плодове

Мисъл за деня:
Виделината за душата е това, каквото е светлината за тялото. Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина. Невъзможно е и за душата да расте, да се развива и да даде плод без виделина. Както светлината произтича от Слънцето, тъй и виделината иде върху душата от Бога. Светлината не е едно и също нещо със Слънцето, така също и виделината с Бога. Светлината ни подсеща за Слънцето, виделината ни упътва към Бога.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът говори винаги Истината.
Упражнение на седмицата:

Упражнения за очите

I ден Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти В/ движение на очите – надясно– наляво – надясно - 10 пъти II ден Изходно положение: главата изправена, очите гледат надолу-централно А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти В/ движение на очите – наляво – надясно - наляво – 10 пъти III ден Упражненията от I и II ден Изходно положение: главата изправена, очите гледат нагоре-централно А/ движение на очите – наляво – изходно положение – 10 пъти Б/ движение на очите – надясно – изходно положение – 10 пъти В/ движение на очите – наляво – надясно - наляво - 10 пъти От IV до X ден – упражненията от III ден 10 дни почивка 10 дни упражнения 10 дни почивка Изходно положение: очите гледат хоризонтално напред Нагоре-централно - хоризонтално-централно – 10 пъти Надолу-централно - хоризонтално-централно – 10 пъти Нагоре-надолу – 10 пъти Горе-ляво - хоризонтално-ляво - 10 пъти Долу-ляво - хоризонтално –ляво - 10 пъти Горе-ляво - долу-ляво - 10 пъти Горе-дясно - хоризонтално-дясно - 10 пъти Долу-дясно - хоризонтално –дясно - 10 пъти Горе-дясно - долу-дясно - 10 пъти


Карта на Паневритмията