Дата: 27.11.2020, Петък
Цвят: Розов/Светло син
Планета: Венера
Песен: Фир-фюр-фен
Храна: грах, сусам, череши, ябълки, сини сливи, смокини, вишни, ягоди, малини, дини, мащерка

Мисъл за деня:
Любовта е сила, която непрестанно се проявява и разширява. Любовта е единственото реално нещо в света. Като реалност, любовта се изразява чрез четири неща: тя внася светлина в ума, топлина в сърцето, благородство в душата и сила в духа. Всяко нещо, което не внася тия четири елемента в човека, не е реалност. Всяка наука, всяко учение, което внася светлина в човешката мисъл, топлина в сърцето, благородство в душата и сила в духа, е реално.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът говори винаги Истината.
Упражнение на седмицата:

Направете следният опит: Легнете в 10 ч. в. и си кажете, че ще станете в 12 ч. в полунощ да свършите някаква работа. Като турите тази мисъл в подсъзнанието си, ще видите, че ще се събудите точно в 12 часа. Щом се събудите по това време, ще си кажете: Нека поспя още пет минути поне. Какво ще правя толкова рано? - Не, щом се събудите в 12 ч., ще вдигнете главата си, ще спуснете краката си надолу, ще се изправите към изток и ще си кажете: Аз съм господар на времето си и ще го използувам както намирам за добре. Щом кажете така, ще възприемете една хубава, светла мисъл от невидимия свят. След това легнете с мисълта да станете в два часа. Като се събудите в два часа, станете пак по същия начин и се изправете към изток. Ще получите още една светла мисъл. И този път ще дойдат изкушения, но ще гледате и тях да преодолеете. Като приемете хубавата мисъл, запишете си я и пак легнете с желание да станете в четири часа. В четири часа ще се събудите и пак ще дойдат изкушения, но ще гледате да ги преодолеете. Ще станете по същия начин както първия път, и ще се изправите към изток, докато получите третата светла мисъл.
Този опит ще правите в продължение на цяла седмица. Той не ви се дава за цял живот. Важно е да правите ред усилия, докато придобиете добри навици в себе си.Житен режим
Природното земеделие 2020
Карта на Паневритмията


Поредната заповед ''отгоре'':
Пейте и се молете!След края на гледането/ за физическо ниво/, се опитайте да облеете територията на България със светлина /3 мин /.
В края на обливането, очертайте мислено окръжност 3 пъти около България, казвайки и формулата
"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа".
Движението при очертаването е обратно на часовниковата стрелка.
След него кажете три пъти:
"Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов."
и завършете с:
"Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя! "/три пъти/