Дата: 20.01.2022, Четвъртък
Цвят: Тъмно син
Планета: Юпитер
Песен: Той иде
Храна: картофи, тикви, бамя, мляко, фъстъци, растително масло, орехи, бадеми, маслини, жито, праскови

Мисъл за деня:
Като минат през големите изпитания, хората ще кажат: „Не се живее така! Има и друг път в живота“. Аз зная, че политиците няма да спасят човечеството. И те носят идеи, но не са носители на новото. Други са носители на новото. Днес човечеството живее в безлюбие. Любовта ще го спаси. Политическият живот е израз на вътрешния духовен живот на хората. Политическите партии идат в света по силата на специален закон. Искате или не искате, те ще дойдат, както расте троскотът по нивите. Партиите са израз на човешкия дух. Те са канал, чрез който се изявява човешката дейност.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.: .


Упражнение на седмицата:

Та казвам ви като на ученици, най-първо ще се учите да контролирате мозъка си. Събирайте енергията в Природата и я пращайте в слънчевия възел, в сърцето, в гортана, в челото, в задната част на главата, в горната част на главата и след туй прекарайте тази енергия около тялото си. Почнете да правите тия магнетически душове, докато се образува една светла магнетическа аура около тялото ви и тогава ще се усетите свободни.
Житен режим
Природното земеделие 2020
Карта на Паневритмията


Поредната заповед ''отгоре'':
Пейте и се молете!След края на гледането/ за физическо ниво/, се опитайте да облеете територията на България със светлина /3 мин /.
В края на обливането, очертайте мислено окръжност 3 пъти около България, казвайки и формулата
"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа".
Движението при очертаването е обратно на часовниковата стрелка.
След него кажете три пъти:
"Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов."
и завършете с:
"Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя! "/три пъти/