Семейство


Създаването на семейство е много отговорен момент в живота на мъжа и жената. За да се оженят е необходимо да имат една допирна точка в Божествения свят , една в духовния и една в - във физическия. Те трябва да проявяват своята любов първо към Бога и чрез Него - един към друг. В резултат на този процес душите им ще са в хармония, ще се извършва едно непрекъснато преливане, което ще ги превърне в едно цяло, отдадено на Божественото. Ако решат да създадат дете, възпитанието му трябва да започне от момента на зачеването.  • Мисли за любовта между хората
  • Ревност

  • Новата Ева или мисията на жената-майка
  • " Нoво разбиране за майката и раждането " книга - pdf ( 517k)