Значение на някои песни

Фир-фюр-фен

Тази песен е за тониране и лекуване – тя регулира теченията на силите в човека, поставя го в хармония с природата.Думите са на стар свещен език, не могат буквално да се преведат.Приблизителен превод – "Без стах и без тъмнина".
Фир-фюр е това, което ръководи човека, а фен е това, което премахва препятствията, пречиства.Тао е , което обгражда пази човека като среда, в която е потопен. Тао значи Абсолютното, Непроявеното, Безграничното.Би –това, което се проявява.Аумен означава всички качества, които се съдържат в Божественото, - всичко онова, което трябва да вазрастне и да се прояви в своята пълнота.


Аум

Тава упражнение човек трябва да пази свещено в себе си.То е взето от една стара свещена песен.Когато човек пее свещени песни, трябва да отвори душата си като цвят пред светлината на невидимия свят, да заеме положението и състоянието на чисто, безгрижно дете без страх от обкръжаващите. В такова състояние той ще се слее със съществата от Разумния свят и само така ще разбере какво нещо е музика, какво нещо е пеене, какво - наука.Скръбни ли сте, болни ли сте , неразположени ли сте духом, произнесете тази дума няколко пъти. Аум е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език, Той ще ви разбере и ще ви помогне.


Бахар Бену Аба

Молитвата на Ученика
Това упражнение трабва да се пее концентрирано, с израз и мекота.
Махар означава Великият, Бену – Онзи, който благославя
Аба – Баща на всичко
Махар е най-приятното място, където можеш да слежеш.
Бену е най-приятното високо място, където можеш да изкачиш
Аба е най-приятнотo място равно място, където можеш да работиш и живееш.


Нева Санзу

Плачът на адепта
Думите са на стар свещен език. Нева Санзу показва един духовен път, който не гладък , без препятствия. Тук човек трябва да слезе от височина в долина, за да разреши някой мъчен въпрос в живота.
Тя е от песните на адептите, чиято музика е създадена много време преди настоящата.


Киамет Зену

Киамет Зену значи, че влизаш в едно красиво място, толкова красиво, че се чудиш върху какво по-напред да спреш погледа си. Думата Киамет означава Великото в живота, онова, което се крие в времето и пространството.
То представлява начало на нещата, онова, което дава подтик към творчество.Означава също и силата, с чиято помощ трябва да се воюва, за да се победи ограничението и да почне възраждането.


Вътрешният глас на Бога

Медитация
Текстът е на стар свещен език. Като се пее съсредоточено, с мистично вглъбяване , може да се стигне до вътрешно просветление и са проникне интуитивно в силата и значението на думите.


Една вечна истина, която е Бог на Любовта

Текстът е стар свещен език.В нея се говори за първата Велика Душа, носителка на Любовта. Тази песен трябва да се изпълнява като медитация,съсредоточено с мистично вглъбяване.


Марш на светлите сили

Победен марш на светлите сили в живата природа, които настъпват със своя характерен ритъм. Под действието на този ритъм човек може да се свърже с тези сили, да се издигне до техния свят.


Странник съм в този свят

Тази песен е молитвата на Учителя, който беше "Странник в този свят". Чужд за всички на земята и за всичко земно, Той познаваше само Бога. Само към Него отправи Той своето упование своята молитва. И Господ Бог прие тази молитва.