Борис Георгиев

" Един истински ученик".
Учителя

Б.Георгиев Биографията на Борис Георгиев е една увлекателна приказка, която той ще въплъти в картини, създадени в течение на близо половин век. Неговият живот е изпъстрен с безброй странствания, които са ясно осъзнато търсене на нещо възвишено, нестихващ копнеж по доброто и красотата. Този копнеж му дава импусли да преброди и опознае много страни в света и оттам да извлече сюжети за своето магически въздействащо изкуство.


В Берлин 1928г. художникът казва:

"Моята изложба е предназначена за всички обикновени хора, които имат сърце, за всички тези, които разглеждат моите творби без предразсъдъци, и се опитват да ме разберат не само като художник, но и преди всичко като човек, който искрено се старае да е достоен за това име, чрез чувството за отговорността за нашите мисли и постъпки.


Картини от Борис Георгиев
Сайт посветен на Борис Георгиев